Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.1.21., Ágnes névnapja van.

Theolingua nyelvvizsga

 

   

 

 

Theolingua & nyelvvizsga hírek:

Theolingua nyelvvizsga és nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam Szegeden, Békéscsabán és Szarvason
A tavaszi nyelvvizsga időpontja: 2020. március 28. (Jelentkezés: 2020. február 28-ig)
Nyelvvizsga felkészítő tanfolyam kezdete: 2020. Február 3. (Jelentkezés: 2020. január 24-ig)

 

Alapvető infók az "ingyenes nyelvvizsgáról", a nyelvizsgadíj visszatérítéséről (Forrás: Új Nemzedék) 

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról 

 

 

 

 

 Mintafeladatok: www.theolingua.hu  →  Felkészülés → Mintafeladatok

 

Tudj meg többet a központ hivatalos honlapján: www.theolingua.hu 

      J e l e n t k e z é s   n y e l v v i z s g á r a

 

 

A Theolingua nyelvvizsgához intézményünk tanfolyami lehetőséget is biztosít!

T á j é k o z t a t ó   és   j e l e n t k e z é s    t a n f o l y a m r a

 

 

 THEOLINGUA AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

nyelvvizsgahely-vezető: Hégert-Huszka Annamária
theolingua@gff-szeged.hu