Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.5.26., Fülöp, Evelin névnapja van.

Tanévzáró és diplomaátadó a gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Karon

Az Egészség- és Szociális Tudományi Kar tanévzáró és diplomaátadó ünnepségét június 22-én tartották meg a Nádi Boldogasszony Plébániatemplomban. 15 órakor kezdődött a Te Deum hálaadó szentmise Kovács Péter püspöki helynök celebrálásával és Dr. Kozma Gábor diakónus rektor, valamint Karsai Károly diakónus oltár szolgálatával.

Az ünnepséget 16 órakor Dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora nyitotta meg, majd átadta Dr. Homoki Andrea dékánhelyettesnek főiskolai docensi kinevezését, ezt követően rektori dicséretet vett át Dr. Fodorné Vidó Renáta tanársegéd és Gróhné Cseke Zsuzsanna tanulmányi előadó a Karon végzett áldozatos munkájuk elismeréseként. Dr. Homoki Andrea köszöntője után Beszterczey Attila színművész szavalt el egy verset. A végzős hallgatók nevében Herczeg Viktória HÖK elnök és Szin Borbála hallgató búcsúzott el. Kiemelkedő teljesítményükért és a közösségért végzett áldozatos munkájukért „Hallgatói minőség díj”-at vehetett át Sipos Kornél és Barát Alexandra.
Címzetes főiskolai tanári kinevezést kapott Dr. Becsei László főorvos, akinek laudációját Dr. Kozma Gábor mondta el, valamint Dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke, akinek laudációját Dr. Szigeti Andrea dékánhelyettes ismertette. A kinevezések után a Kar Nyugdíjas Akadémiájának hallgatóit köszöntötték.

Sajtómegjelenés:
Gyulai Hírlap

GFF-ESZK