Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.6.03., Klotild, Pünkösd névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

„Kötögetjük életünk fonalát…”

2017. augusztus 31-én tartotta tanévnyitó ünnepi alkalmát a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolája és Gyakorlóóvodája.

A kellemes zöld környezetben tartott tanévnyitó ünnepélyt megtisztelte jelenlétével Ft. Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár, Hodálik Pál Szarvas város alpolgármestere, Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár, Ft. Seidl Ambrus plébános atya, a Pedagógiai Kar vezetőoktatói, képzésvezetői, a Szülői Közösség és Bóbita Alapítvány vezetése.

Elsőként Dr. Kozma Gábor diakónus, rektor üzenete hangzott el. Mindenki figyelmébe ajánlotta, hogy az igazi ünnepet a velünk lévő Isten figyelmes szeretete nyújtja, amire a válasz az új tanévben is a tudásra, jobbra, szebbre, többre törekvő gyermeki, tanári igyekezet, ami a most még szorongó szívnek és léleknek is buzdítást, bátorságot ad. Mindaz a diák, aki kér a tanárok által sok szeretettel adott tudásból, az eredményes tanulás, a jóravaló emberi viselkedés példáiból, az nagyon sokat kaphat ebben a tanévben is. A Gál Ferenc Főiskola büszke a Gyakorló minden eredményére, és arra, hogy az immár nyolc osztályos iskolában a tavalyi ballagók után az új nyolcadikosokat lehet példaként állítani az elsősök elé. Isten áldását nemcsak a Gyakorlóra, hanem Szarvas valamennyi iskolájára, minden polgárára és vezetőire kell kérnünk, hogy az újabb tanév mindannyiunk javára eredményeket hozzon.

Hodálik Pál alpolgármester Szarvas Város Képviselőtestülete és polgármestere nevében köszöntötte az egybegyűlteket, és hangsúlyozta, hogy Szarvas város számára fontos a nevelési-oktatási intézményekben folyó munka, hisz a város színesítői, alakítói. Arra biztatta a Gyakorlóintézmény polgárait, vezetését, hogy változatlanul legyenek aktív és cselekvő szereplői a város kulturális és oktatási életének.

Seidl Ambrus plébános atya a már megszokott és várt év eleji történettel ajándékozta meg a résztvevőket, ezzel „kijelölve” az utat az új tanév „lelkiségének”, és a hagyománynak megfelelően Szuhaj György festőművész egy szellemes grafikáját adta át, ami mindennap emlékezteti az iskolai közösséget az év üzenetére. Az első és ötödik osztályosok vidám műsorában gyermeki álmokkal, „iskolás iskolátlanságokkal” derítették jókedvre a vendégeket, és fogalmazták meg azt az üzenetet, ami a Gyakorlóintézmény családiasságát jelenti.

         Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár tanévnyitó beszédében egy történetet osztott meg, aminek üzenete szerint hittel és eltökéltséggel kell készülni az új tanévre, és ez egy újabb sikeres Gyakorlós év lehetősége kínálja. Az igazgató a szenvedéllyel építkezők közösségeként jellemezte a Gyakorlóintézményt, amiben nem külön-külön építkezők, kőművesek, segédmunkások és elkülönült építőkövek vagyunk, hanem egy szenvedélyes megrendelői akarat, egy szenvedélyes építőközösség, szenvedélyes kőművesek és segédmunkások csapata és szenvedélyes építőkövek. Az elmúlt hét év közös munkáját olyan akarat kiteljesítésének, újjáépítésének nevezte, ahol nem csak egy óvoda és egy iskola újjáépítése történt meg, hanem egy igazi „szívlenyomat” jöhetett létre. Sokak áldozatos munkájának és elhivatottságának köszönhetően; „A Fej és a Szív lenyomata”. A Gyakorlóintézményben 346 gyermek és tanuló kezdte meg a nevelési- illetve tanévet, a Gyakorlóiskolában 216 Gyakorlós polgárnak csengettek be szeptember 1-jén.

Az intézményvezető külön szólt a legkisebbekhez „Morzsákhoz és Morzsókákhoz”, a nagyobbakhoz, és a nevelői és szülői közösséghez, azokhoz, akik „valósággá” teszik ezt az intézményt.

Hangsúlyozta, hogy a sikereket nem kívülről érkező kitüntetésekben, dicséretekben mérik és várják – persze jól estek volna ezek is –, mert a sikerek itt a mindennapokban vannak, egymás szemébe nézésben, szülő, gyermek, nevelő, fenntartó figyelmében, egy kézszorításban, egy vállon veregetésben, egy szeretetölelésben, közösségi élményben. „A sikeres és boldog embereket nem díjakban mérik. Olyanok, akik biztos tudással, biztos hittel, alázattal, és odafigyeléssel vannak, bizonyos, hogy magukban hordozzák a Boldog Ember lehetőségét.” – fogalmazta meg.

Elismeréssel szólt munkatársai tudásáról, gyermekszeretetéről, arról a „csodáról”, ami a mindennapok elviselhetőségét gyönyörűségre fordítja, megmutatja a nevelés hatalmát, a közösség erejét, és a lélektől lélekig szólás mesterségét. Ez adja a Gyakorló elismertségét a régióban és országszerte.  Ezzel részese a Gál Ferenc Főiskola keresztény küldetésének.

Ismertette az újonnan induló óvodai német nyelvi csoport munkáját, a Kosárlabda Szövetséggel és a Szarvas FC-vel kötött együttműködést, a Szilver Művészeti Alapiskolával elindult partnerséget, és a közel tízmillió forint értékű rekonstrukciós munkát, amit a nyáron saját erőből, fenntartói támogatással valósítottak meg. Kiemelte a Gyakorló Digitális-suli 2.0 programjának folytatását, ami egyedülálló Szarvas városban, és Békés megyében is, valamint Bóbita Alapítvány és Gyakorló közös pályázati sikerét igazoló, ötmillió forint értékű játszóteret, ami a tanévnyitó ünnepség hátterét adta.

Bíró Gyula szavai alapján a Gyakorló az „elöl lépők közössége, és nem a kullogóké”. Soha nem akart és soha nem akar a legnagyobb lenni, de soha fel nem adott vágya a „legjobbság”, ami alatt nem számok kuszasága értendő, hanem az újból és újból érkező kihívásoknak való megfelelés, az ebbe vetett bizalom megszolgálása. Ahogyan Bíró Gyula megfogalmazta, nemcsak okos gyermekeket, de boldog felnőtteket és boldog családokat szeretne látni. Ennek garanciája a kiváló fenntartó, az egyházi nevelés-oktatás, a hagyományok tisztelete, a kihívásoknak való megfelelés, az innovációs készség és az értékek feltétel nélküli őrzése. Az iskola jelmondatával, Don Bosco idézetével összegezte igazgatói üzenetét: „Járjátok az erény útját, és szívetekben mindig béke lesz!”

Az igazgató köszöntötte az intézmény új munkatársait, majd „közös kötögetésre” hívott mindenkit:

Kötögetjük életünk fonalát.

Választhatunk igényes mintát,

vagy inkább egyszerűt.

Készülhet tarka szövet,

vagy egyszínű darab.

A színeket néha nem mi választjuk,

változó a fonal minősége is,

egyszer fehér, simogató,

máskor szúrós, kemény.

Ha elejtünk egy szemet,

türelmesen, vagy idegesen,

szedjük fel újra.

Kötögetjük életünk fonalát.

De felfejteni

egyetlen egy sort

sem lehet…

kötögetjük életünk fonalát.”

 

Ezt követően kellemes nyárvégi zene kíséretében az igazgató gyakorlós polgárokká fogadta a név szerint megszólított első osztályosokat, és jó munkát kívánt tanítóiknak.

A tanévnyitó ünnepséget Koppányiné Langó Zsuzsanna igazgatóhelyettes közérdekű bejelentései, tájékoztatása zárta, a Szózat közös eléneklését követően.

Sz.Zs.