Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2017/2018 tanév jelmondata Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. (Lk 12,48b)
2018.6.22., Paulina névnapja van.

III. Szlovák szekció programja

III. Szlovák Szekció

 

A szekció munkanyelve: szlovák

Terem: fsz. 7.

 

Moderátor: Prof. Dr. Käfer István c. egyetemi tanár, tud. főtanácsadó, 

Gál Ferenc Főiskola, Szeged 

 

1. 

Prof. Dr. Käfer István, c. egyetemi tanár, tud.  főtanácsadó, 

Gál Ferenc Főiskola, Szeged 


Pri Prešporku pri Dunaji ... -- "Hrdý Budín", "mladucha Pešt’ "

Úvahy mad'arského slovakistu o otáznikoch a rezervách uhorskoslovakológie

„Pozsonynál a Dunán a ludak tollászkodnak ...“ – „A büszke Buda“ és a „szép mennyasszony Pest“ 

Egy magyar szlovakista tűnődései és kérdőjelei a hungaro-szlovakológia tartalékairól

  

2. 

Dr. Dósa Zsuzsa, színházi társulatvezető 

Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft., Szarvas


Dramatická tvorba mládeže v bilingválnom prostredí

Az ifjúság dramatikus alkotó tevékenysége kétnyelvű környezetben

  

3.

Kondacs Anna, ny. tanító

Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon, Szarvas


O vyucovaní Slovenskej vzdelanosti

A szlovák népismeret tanításának módszertana

 

4.

Dr. Pintér-Jurkovics Mária szlovák nemzetiségi referens

Oktatási Hivatal, Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ, Budapest


Odborná/pedagógická podpora, plánované úlohy slovenských pedagógov v Maďarsku

A magyarországi szlovák pedagógusok szakmai/pedagógiai támogatása, tervezett feladatai