Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2018/2019 tanév jelmondata ...akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok. (Dán 12,3)
2019.4.22., Csilla, Noémi névnapja van.

Rektori Hivatal

  

Gál Ferenc Főiskola

6720 Szeged, Dóm tér 6.
(Szeged-Békéscsaba-Békés-Szarvas-Gyula- Mezőtúr-Budapest)
fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye
http://gff-szeged.hu/

 

REKTOR
Ft. Dr. Kozma Gábor
, főiskolai tanár, diakónus

Tudományos Rektorhelyettes:
Mons. Prof. Dr. Rózsa Huba, egyetemi tanár

 

DÉKÁNOK:

Teológiai Kar:
Mons. Dr. Kovács József, főiskolai tanár 

Pedagógiai Kar:
Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár

Egészség- és Szociális Tudományi Kar:
Dr. Homoki Andrea, főiskolai docens

Gazdasági Kar:
Dr. Lipcsei Imre, f. tanár, kari rektori megbízott, ügyvivő dékán

 

REKTORI KABINET

kabinetvezető: Gazsó Tibor, főigazgató, c. főiskolai tanár

oktatási igazgató: Kovács Katalin
gazdasági igazgató: Butora Sára
 hivatalvezető: Nemcsók Melinda
könyvtárvezető: Kövécs Ildikó
külügyi titkár: Dr. Thékes István, f. docens
tudományos titkár: Dr. Hamvas Endre, f. docens
köznevelési főtanácsadó: Bíró Gyula, mestertanár, igazgató
kiadói titkár: Varga Péter Kálmán, tanársegéd

 

OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG
igazgató: Kovács Katalin

 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
igazgató: Butora Sára

FŐISKOLAI KÖNYVTÁR
könyvtárvezető: Kövécs Ildikó

 

REKTORI HIVATAL
 hivatalvezető: Nemcsók Melinda

Rektori Titkárság:
titkárságvezető: Vincze Zsanett

Nemzetközi Iroda:
külügyi titkár: Dr. Thékes István, főiskolai docens

Tudományszervezési Iroda:
tudományos titkár: Dr. Hamvas Endre, főiskolai docens

Köznevelési Iroda:
köznevelési főtanácsadó: Bíró Gyula, mestertanár, igazgató

 Gerhardus Kiadó:
kiadói titkár: Varga Péter Kálmán, tanársegéd

Theolingua Akkreditált Nyelvvizsgahely:
nyelvvizsgahely-vezető: Bánki-Tóvizi Edina 

 

Gál Ferenc Főiskola
központi szervezeti egységek

6720 Szeged, Dóm tér 6.
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 692.
www.gff-szeged.hu 

REKTORI HIVATAL

 6720 Szeged, Dóm tér 6.

hivatalvezető: Nemcsók Melinda

Rektori Titkárság:
titkárságvezető: Vincze Zsanett
Pusztai István, titkár
Forrai Szilvia, előadó (GYES-en)

Nemzetközi Iroda:

külügyi titkár, Erasmus-koordinátor:
Dr. Thékes István, főiskolai docens

külügyi és Erasmus asszisztens:
Bánki-Tóvizi Edina

 Tudományszervezési Iroda:
tudományos titkár: Dr. Hamvas Endre, főiskolai docens

Köznevelési Iroda:
köznevelési főtanácsadó: Bíró Gyula, mestertanár, igazgató

 Gerhardus Kiadó:
kiadói titkár: Varga Péter Kálmán, tanársegéd

Theolingua Akkreditált Nyelvvizsgahely
nyelvvizsgahely-vezető: Bánki-Tóvizi Edina 

 OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
oktatási igazgató: Kovács Katalin

DPR Koordinátor:
Almási Zoltán
Neptun Koordinátor:
Almási Zoltán
Esélyegyenlőségi Felelős:
Vincze Zsanett

Kari tanulmányi osztályok:

Teológiai Kar Tanulmányi Osztály
vezető: Nemesné Kiss Gyöngyi

Pedagógiai Kar Tanulmányi Osztály
vezető: Kovács Katalin

Gazdasági Kar Tanulmányi Csoport
vezető: Kovácsné Bányai Julianna

Egészség- és Szociális Tudományi Kar Tanulmányi Osztály
vezető: Gróhné Cseke Zsuzsanna 

 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6.

gazdasági igazgató: Butora Sára
Bönde Erika, könyvelő
Dékány Olga, számviteli ügyintéző
Molnár Ildikó, bérelszámoló
 Almási Zoltán, vezető rendszergazda

Kari gazdasági hivatalok:

Teológiai Kar Gazdasági Hivatal

vezető: Papp Zsaklina, főelőadó
Pedagógiai Kar Gazdasági Hivatal

vezető: Almási Annamária, főelőadó

Gazdasági Kar Gazdasági Hivatal
vezető: Birkásné Uhrin Beáta, főelőadó

Egészség- és Szociális Tudományi Kar Gazdasági Hivatal
vezető: Sándor Csilla Tünde, főelőadó

Projektiroda
irodavezető: Tóth Ágnes, főelőadó
Bánki-Tóvizi Edina, projekt koordinátor

FŐISKOLAI KÖNYVTÁR

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6. Földszint
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 692.

könyvtárvezető: Kövécs Ildikó

Tagkönyvtárak:

Szegedi Könyvtár
Kövécs Ildikó, könyvtárvezető
biblio[kukac]gff-szeged.hu
www.gff-szeged.hu/konyvtar

Pedagógiai Kari Könyvtár (Szarvas)
 Daróczi Sándorné, mb. könyvtárvezető

Egészség- és Szociális Tudományi Kar Könyvtár (Gyula)
Vidóné Soós Róza, könyvtáros

Gazdasági Kar Könyvtára (Békéscsaba) 
Uhrin Katalin, könyvtárvezető 

Gerhardus Innovációs Központ

vezető: Gazsó Tibor, fejlesztési főigazgató, c. főiskolai tanár

Mezőtúri Mezőgazdasági Központ
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.

Gerhardus Tangazdaság
5400 Mezőtúr, Pusztaperes 100.
Szlota József, tangazdaság-vezető
Margitai Ágnes, előadó 

 

TEOLÓGIAI KAR
(GFF TK)
 

6720 Szeged, Dóm tér 6.
tel.: +36 62 425 738
 dekani.titkarsag[kukac]gff-szeged.hu
www.gff-szeged.hu

  

EGÉSZSÉG- ÉS SZOCIÁLIS TUDOMÁNYI KAR
(GFF ESZK) 

5700 Gyula, Szent István u. 17-19.
tel.:  +36 (66) 561 620, fax: +36 (66) 561 620
 titkarsag.gyula[kukac]gff-gyula.hu 
www.gff-gyula.hu
 

PEDAGÓGIAI KAR
(GFF PK) 
 

5540 Szarvas, Szabadság út 4.
tel.: +36 66 886 002, fax.: 66/311-550
titkarsag[kukac]pk.gff-szarvas.hu
www.pk.gff-szarvas.hu

 

GAZDASÁGI KAR
(GFF GK)  

5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.
tel.: +36 66 524 700
titkarsag[kukac]gff-bekescsaba.hu
www.gff-bekescsaba.hu 

 

 GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA
(GYAKORLÓINTÉZMÉNY) 

5540 Szarvas, Szabadság út 6-8.
tel.: +36 66 312 332, +36 66 311 511 /3118-as mellék, fax: +36 66 311 550
 gyakorlo[kukac]gff-szarvas.hu
www.gyakorloovi-suli.hu

 

GÁL FERENC FŐISKOLA BÉKÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM és KOLLÉGIUM

5630 Békés, Hőzső u. 39.
tel.: +36 66 411 577
 info[kukac]gff-bekes.hu
www.gff-bekes.hu

GÁL FERENC FŐISKOLA BÉKÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM és KOLLÉGIUM
SZEGEDI TAGINTÉZMÉNYE 

 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
tel.: +36 (70) 967-1868
szakkepzes[kukac]gff-szeged.hu
www.szakkepzes.gff-szeged.hu 

 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

hok[kukac]gff-szeged.hu
www.gff-szeged.hu/gff_hok

 

 

  Gál Ferenc Főiskola
Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
Honlap: http://gff-szeged.hu/
Központi telefon: 0662/425-738

 

 

Előtag Név Beosztás Szervezeti egység E-mail Telefon
  Almási Annamária főelőadó Pedagógiai Kar Gazdasági Hivatal almasi.annamaria[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000/221
  Almási Zoltán vezető rendszergazda Gazdasági Igazgatóság almasi.zoltan[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000/211
  Bánki-Tóvizi Edina  nyelvvizsgahely-vezető Theolingua Akkreditált Nyelvvizsgahely theolingua[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/165
    projekt koordinátor Gazdasági Igazgatóság Projektiroda banki.tovizi.edina[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/165
    külügyi és Erasmus asszisztens Nemzetközi Iroda erasmus[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/165
  Birkásné Uhrin Beáta főelőadó Gazdasági Kar Gazdasági Hivatal birkasne.beata[kukac]gff-bekescsaba.hu 0666/524-700/1066
  Bíró Gyula köznevelési főtanácsadó Rektori Kabinet Köznevelési Iroda biro.gyula[kukac]gff-szarvas.hu 0666/886-035
  Bönde Erika könyvelő Gazdasági Igazgatóság gazdtitk[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/141
  Butora Sára gazdasági igazgató Gazdasági Igazgatóság gazdasagi.igazgato[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/140
  Daróczi Sándorné mb. könyvtárvezető Pedagógiai Kar daroczi.sandorne[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000/242
  Dékány Olga számviteli ügyintéző Gazdasági Igazgatóság gazdtitk[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/141
  Forrai Szilvia (gyes-en) előadó Rektori Titkárság forrai.szilvia[kukac]gff-szeged.hu 0662/420-887
  Gazsó Tibor kabinetvezető, főigazgató Rektori Kabinet gtgazso[kukac]t-email.hu 0662/420-887
    c. főiskolai tanár Gazdasági Kar Tárdadalomtudományi Intézet gtgazso[kukac]t-email.hu 0666/524-700 
  Gróhné Cseke Zsuzsanna tanulmányi ügyintéző Egészség- és Szociális Tudományi Kar Tanulmányi Osztály to[kukac]gff-gyula.hu 0666/561-620/123
Dr. Hamvas Endre tudományos titkár Rektori Kabinet ehamvas[kukac]gmail.com 0662/425-738
    főiskolai docens Gazdasági Kar Tárdadalomtudományi Intézet ehamvas[kukac]gmail.com 0662/425-738
Dr.  Homoki Andrea dékán Egészség- és Szociális Tudományi Kar titkarsag.gyula[kukac]gff-gyula.hu 0666/561-620
    tanszékvezető főiskolai docens Egészség- és Szociális Tudományi Kar Szociális Munka Tanszék homoki.andrea[kukac]gff-gyula.hu 0666/561-620
Mons. Dr. Kovács József dékán Teológiai Kar dekani.titkarsag[kukac]gff-szeged.hu 0662/313-151
    tanszékvezeő főiskolai tanár Teológiai Kar Gyakorlati Teológia Tanszék kovacsj56[kukac]gmail.com 0662/313-151
  Kovács Katalin oktatási igazgató Oktatási Igazgatóság oktatasi.igazgato[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/143
    tanulmányi osztályvezető Pedagógiai Kar Tanulmányi Osztály kovacs.katalin[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000/206
  Kovácsné Bányai Julianna tanulmányi csoportvezető Gazdasági Kar Tanulmányi Csoport to[kukac]gff-bekescsaba.hu 0666/524-700/607
Dr. Kozma Gábor rektor Gál Ferenc Főiskola rektor[kukac]gff-szeged.hu 0662/420-887
    tanszékvezető főiskolai tanár Egészség- és Szociális Tudományi Kar Társadalompedagógia Tanszék rektor[kukac]gff-szeged.hu 0662/420-887
  Kövécs Ildikó könyvtárvezető Gál Ferenc Főiskola Könyvtár biblio[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/173
Dr.  Lipcsei Imre dékán Pedagógiai Kar lipcsei.imre[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-002
    kari rektori megbízott, ügyvivő dékán Gazdasági Kar dekan[kukac]gff-bekescsaba.hu 0666/524-700
    főiskolai tanár  Pedagógiai Kar Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék lipcsei.imre[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-002
  Margitai Ágnes előadó Gerhardus Tangazdasag tangazdasag[kukac]gff-mezotur.hu 0656/710-879
  Molnár Ildikó bérelszámoló Gazdasági Igazgatóság gazdtitk[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/141
  Nemcsók Melinda hivatalvezető Rektori Kabinet rektori.hivatal[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/147
  Nemesné Kiss Gyöngyi tanulmányi osztályvezető Teológiai Kar Tanulmányi Osztály tovezeto[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/143
  Papp Zsaklina főelőadó Teológiai Kar Gazdasági Hivatl papp.zsaklina[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/141
  Pusztai István titkár Rektori Titkárság pusztai.istvan30[kukac]gmail.com 0662/420-887
Mons. Prof. Dr. Rózsa Huba tudományos rektorhelyettes Gál Ferenc Főiskola rektori.hivatal[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738
    tanszékvezető egyetemi tanár Teológiai Kar Biblikus Tudományok Tanszék to[kukac]gff-szeged.hu 0662/313-151
  Szlota József tangazdaság-vezető Gerhardus Tangazdasag tangazdasag[kukac]gff-mezotur.hu 0656/710-879
Dr. Thékes István külügyi titkár Nemzetközi Iroda erasmus[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738
    főiskolai docens Egészség-és Szociális Tudományi Kar Társadalompedagógia Tanszék thekes.istvan[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738
  Tóth Ágnes irodavezető Gazdasági Igazgatóság Projektiroda toth.agnes[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/165
  Uhrin Katalin könyvtárvezető Gazdasági Kar Könyvtár konyvtar[kukac]gff-bekescsaba.hu 0666 /524-700/6037
  Varga Péter Kálmán kiadói titkár Gerhardus Kiadó gerhardus.publishing[kukac]gff-szeged.hu 0662/428-738
    tanársegéd Teológiai Kar Filozófia Tanszék vargapeterkalman[kukac]freemail.hu 0662/428-738
  Vidóné Soós Róza könyvtáros Egészség- és Szociális Tudományi Kar Könyvtár konyvtar[kukac]gff-gyula.hu 0666/561-620/130
  Vincze Zsanett titkárságvezető Rektori Titkárság vincze.zsanett[kukac]gff-szeged.hu 0662/420-887