Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.2.18., Bernadett névnapja van.

A Gál Ferenc Főiskola vezetése

  

Gál Ferenc Főiskola

6720 Szeged, Dóm tér 6.
(Szeged-Békéscsaba-Békés-Gyula-Szarvas-Budapest-Mezőtúr)

 

Fenntartó: 

Szeged-Csanádi Egyházmegye
S.E.R. Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök,
a GFF nagykancellárja

 

A Gál Ferenc Főiskola vezetése:

 

REKTOR
Ft. Dr. Kozma Gábor
, f. tanár, diakónus

Tudományos Rektorhelyettes
Mons. Prof. Dr. Rózsa Huba,
egyetemi tanár

DÉKÁNOK:

Teológiai Kar:
Mons. Dr. Kovács József, f. tanár 

Pedagógiai Kar:
Dr. Lipcsei Imre, f. tanár

Egészség- és Szociális Tudományi Kar:
Dr. Homoki Andrea, főiskolai tanár

Gazdasági Kar:
Dr. Vincze Gábor, f. docens

 

 STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG
főigazgató: Gazsó Tibor, stratégiai főigazgató, c. főiskolai tanár

 OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG
igazgató: Kovács Katalin

 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
igazgató: Butora Sára

FŐISKOLAI KÖNYVTÁR
könyvtárvezető: Kövécs Ildikó

 
A Gál Ferenc Főiskola központi szervezeti egységei:

REKTORI KABINET

 6720 Szeged, Dóm tér 6.
kabinetvezető: Gazsó Tibor, stratégiai főigazgató, c. főiskolai tanár
Bíró Gyula, képzésfejlesztési igazgató
Butora Sára, gzdasági igazgató
Kovács Katalin, oktatási igazgató
Katona Krisztina, rektori akkreditációs megbízott
Kövécs Ildikó, könyvtárvezető
 

TITKÁRSÁG
titkárságvezető: Vincze Zsanett
Pusztai István
, titkár
Forrai Szilvia
, előadó (GYES-en)

  

STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG
főigazgató: Gazsó Tibor, stratégiai főigazgató, c. főiskolai tanár

Nemzetközi Iroda
Dr. Thékes István, f. docens
külügyi titkár, Erasmus-koordinátor
Hégert-Huszka Annamária, intézményi Erasmus asszisztens

 Tudományszervezési Iroda
tudományos titkár: Dr. Hamvas Endre, f. docens

Gerhardus Kiadó
kiadói titkár: Varga Péter Kálmán, tanársegéd

Theolingua Akkreditált Nyelvvizsgahely
Hégert-Huszka Annamária, nyelvvizsgahely-vezető

ELTE ORIGÓ Nyelvi Centrum Vizsgahely
Dr. Máthé Ilona, nyelvvizsgahely-vezető

Gerhardus Innovációs Központ
vezető: Gazsó Tibor, c. főiskolai tanár
5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.

Mezőtúri Mezőgazdasági Központ
Gerhardus Tangazdaság
5400 Mezőtúr, Pusztaperes 100.
Szlota József, tangazdaság-vezető, mestertanár
Margitai Ágnes, előadó 

 

OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG

6720 Szeged, Dóm tér 6.
oktatási igazgató: Kovács Katalin

 Kari tanulmányi osztályok:

Teológiai Kar Tanulmányi Osztály
vezető: Nemesné Kiss Gyöngyi

Pedagógiai Kar Tanulmányi Osztály
vezető: Kovács Katalin

Gazdasági Kar Tanulmányi Csoport
vezető: Krajcsó Andrea

Egészség- és Szociális Tudományi Kar Tanulmányi Osztály
vezető: Gróhné Cseke Zsuzsanna 

INTÉZMÉNYI Koordinátorok

DPR Koordinátor: Almási Zoltán
Neptun Koordinátor: Almási Zoltán
Esélyegyenlőségi Felelős: Vincze Zsanett
GDPR Felelős: Kovács Katalin

 

 
 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
gazdasági igazgató: Butora Sára

Bönde Erika, könyvelő
Dékány Olga, számviteli ügyintéző
Molnár Ildikó, bérelszámoló
 Almási Zoltán, vezető rendszergazda

Projektiroda
irodavezető: Kiri Henriett
Tóth Ágnes
, főelőadó (gyes-en)

Kari gazdasági hivatalok:

Teológiai Kar Gazdasági Hivatal
vezető: Papp Zsaklina, főelőadó

Pedagógiai Kar Gazdasági Hivatal
vezető: Almási Annamária, főelőadó

Gazdasági Kar Gazdasági Hivatal
vezető: Birkásné Uhrin Beáta, főelőadó

Egészség- és Szociális Tudományi Kar Gazdasági Hivatal
vezető: Sándor Csilla Tünde, főelőadó


FŐISKOLAI KÖNYVTÁR

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
könyvtárvezető: Kövécs Ildikó

Tagkönyvtárak:

Központi Könyvtár: Teológiai Kar, Szeged
Kövécs Ildikó, könyvtárvezető
biblio[kukac]gff-szeged.hu
www.gff-szeged.hu/konyvtar

Pedagógiai Kari Könyvtár (Szarvas)
 Daróczi Sándorné, mb. könyvtárvezető

Egészség- és Szociális Tudományi Kar Könyvtár (Gyula)
Vidóné Soós Róza, könyvtáros

Gazdasági Kar Könyvtára (Békéscsaba) 
Uhrin Katalin, könyvtárvezető 

 

 

 

  Gál Ferenc Főiskola
Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
Honlap: http://gff-szeged.hu/
Központi telefon: 0662/425-738

 

 

Előtag Név Beosztás Szervezeti egység E-mail Telefon
  Almási Annamária főelőadó Pedagógiai Kar Gazdasági Hivatal almasi.annamaria[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000/221
  Almási Zoltán vezető rendszergazda Gazdasági Igazgatóság almasi.zoltan[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000/211
  Birkásné Uhrin Beáta főelőadó Gazdasági Kar Gazdasági Hivatal birkasne.beata[kukac]gff-bekescsaba.hu 0666/524-700/1066
  Bíró Gyula képzésfejleszési főigazgató Rektori Kabinet  biro.gyula[kukac]gff-szarvas.hu 0666/886-035
  Bönde Erika könyvelő Gazdasági Igazgatóság gazdtitk[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/141
  Butora Sára gazdasági igazgató Gazdasági Igazgatóság gazdasagi.igazgato[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/140
  Daróczi Sándorné mb. könyvtárvezető Pedagógiai Kar daroczi.sandorne[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000/242
  Dékány Olga számviteli ügyintéző Gazdasági Igazgatóság gazdtitk[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/141
  Forrai Szilvia (gyes-en) előadó Rektori Titkárság forrai.szilvia[kukac]gff-szeged.hu 0662/420-887
  Gazsó Tibor kabinetvezető, stratégiai főigazgató Rektori Kabinet gtgazso[kukac]t-email.hu 0662/420-887
    c. főiskolai tanár Gazdasági Kar Tárdadalomtudományi Intézet gtgazso[kukac]t-email.hu 0666/524-700 
  Gróhné Cseke Zsuzsanna tanulmányi ügyintéző Egészség- és Szociális Tudományi Kar Tanulmányi Osztály to[kukac]gff-gyula.hu 0666/561-620/123
Dr. Hamvas Endre tudományos titkár Rektori Kabinet ehamvas[kukac]gmail.com 0662/425-738
    főiskolai docens Gazdasági Kar Tárdadalomtudományi Intézet ehamvas[kukac]gmail.com 0662/425-738
Dr.  Homoki Andrea dékán Egészség- és Szociális Tudományi Kar titkarsag.gyula[kukac]gff-gyula.hu 0666/561-620
    tanszékvezető főiskolai tanár Egészség- és Szociális Tudományi Kar Szociális Munka Tanszék homoki.andrea[kukac]gff-gyula.hu 0666/561-620
  Kiri Henriett  irodavezető Gazdasági Igazgatóság Projektiroda kiri.henriett[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/165
Mons. Dr. Kovács József dékán Teológiai Kar dekani.titkarsag[kukac]gff-szeged.hu 0662/313-151
    tanszékvezeő főiskolai tanár Teológiai Kar Gyakorlati Teológia Tanszék kovacsj56[kukac]gmail.com 0662/313-151
  Kovács Katalin oktatási igazgató Oktatási Igazgatóság oktatasi.igazgato[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/143
    tanulmányi osztályvezető Pedagógiai Kar Tanulmányi Osztály kovacs.katalin[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000/206
  Kovácsné Bányai Julianna tanulmányi csoportvezető Gazdasági Kar Tanulmányi Csoport to[kukac]gff-bekescsaba.hu 0666/524-700/607
Dr. Kozma Gábor rektor Gál Ferenc Főiskola rektor[kukac]gff-szeged.hu 0662/420-887
    tanszékvezető főiskolai tanár Egészség- és Szociális Tudományi Kar Társadalompedagógia Tanszék rektor[kukac]gff-szeged.hu 0662/420-887
  Kövécs Ildikó könyvtárvezető Gál Ferenc Főiskola Könyvtár biblio[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/173
Dr.  Lipcsei Imre dékán Pedagógiai Kar lipcsei.imre[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-002
    főiskolai tanár  Pedagógiai Kar Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék lipcsei.imre[kukac]pk.gff-szarvas.hu 0666/886-002
  Margitai Ágnes előadó Gerhardus Tangazdasag tangazdasag[kukac]gff-mezotur.hu 0656/710-879
  Molnár Ildikó bérelszámoló Gazdasági Igazgatóság gazdtitk[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/141
  Nemesné Kiss Gyöngyi tanulmányi osztályvezető Teológiai Kar Tanulmányi Osztály tovezeto[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/143
  Papp Zsaklina főelőadó Teológiai Kar Gazdasági Hivatal papp.zsaklina[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/141
  Pusztai István titkár Rektori Titkárság pusztai.istvan30[kukac]gmail.com 0662/420-887
Mons. Prof. Dr. Rózsa Huba tudományos rektorhelyettes Gál Ferenc Főiskola rektori.hivatal[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738
    tanszékvezető egyetemi tanár Teológiai Kar Biblikus Tudományok Tanszék to[kukac]gff-szeged.hu 0662/313-151
  Szlota József tangazdaság-vezető Gerhardus Tangazdasag tangazdasag[kukac]gff-mezotur.hu 0656/710-879
Dr. Thékes István külügyi titkár Nemzetközi Iroda erasmus[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738
    főiskolai docens Egészség-és Szociális Tudományi Kar Társadalompedagógia Tanszék thekes.istvan[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738
  Tóth Ágnes (gyes-en) irodavezető Gazdasági Igazgatóság Projektiroda toth.agnes[kukac]gff-szeged.hu 0662/425-738/165
  Uhrin Katalin könyvtárvezető Gazdasági Kar Könyvtár konyvtar[kukac]gff-bekescsaba.hu 0666 /524-700/6037
  Varga Péter Kálmán kiadói titkár Gerhardus Kiadó gerhardus.publishing[kukac]gff-szeged.hu 0662/428-738
    tanársegéd Teológiai Kar Filozófia Tanszék vargapeterkalman[kukac]freemail.hu 0662/428-738
  Vidóné Soós Róza könyvtáros Egészség- és Szociális Tudományi Kar Könyvtár konyvtar[kukac]gff-gyula.hu 0666/561-620/130
  Vincze Zsanett titkárságvezető Rektori Titkárság vincze.zsanett[kukac]gff-szeged.hu 0662/420-887