Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.6.03., Klotild, Pünkösd névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

Szenátusi határozatok 2017

GÁL FERENC FŐISKOLA
SZENÁTUS
HATÁROZATOK KÖNYVE 2017
Dátum Határozatszám Határozat tárgya
2017. február 1. SZ/2017/02/01/01 A Gál Ferenc Főiskola Alapító Okiratának módosításának jóváhagyása.
2017. február 1. SZ/2017/02/02/01. A Gál Ferenc Főiskola SzMSz-ének módosításának jóváhagyása. 
2017. február 2. SZ/2017/02/02/01. A Gál Ferenc Főiskola Alapító Okiratának módosítása, amire az Egészség- és Szociális Tudományi Kar létrehozása, egyúttal az önálló intézmányi szervezeti forma megszűnésére tekintettel kerül sor. 
2017. február 2. SZ/2017/02/02/02. A Gál Ferenc Főiskola SzMSz-ének módosítása, amire az Egészség- és Szociális Tudományi Kar létrehozása, egyúttal az önálló intézményi szervezeti forma megszűnésére tekintettel kerül sor. 
2017. február 15. SZ/2017/02/15/01. A Gál Ferenc Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzatának jóváhagyása
2017. február 15. SZ/2017/02/15/02. A Gál Ferenc Főiskola Küldetésnyilatkozatának jóváhagyása
2017. április 25. SZ/2017/04/25/1. A Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és mellékleteinek módosításának jóváhagyása az Egészség- és Szociális Tudományi Kar létrehozásására tekintettel.
2017. május 23. SZ/2017/05/23/1. A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda Bölcsőde módosított Alapító Okiratának jóváhagyása.
2017. május 23. SZ/2017/05/23/2. A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium módosított Alapító Okiratának jóváhagyása.
2017. május 23. SZ/2017/05/23/3. A Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak nappali és levelező munkarendben a Gál Ferenc Főiskola gyulai képzési helyszínén való indításának jóváhagyása.
2017. május 23. SZ/2017/05/23/4. A Hittanár-nevelőtanár rövid ciklusú mesterképzési szak nappali és levelező munkarendben a Gál Ferenc Főiskola gyulai képzési helyszínén való indításának jóváhagyása.
2017. május 23. SZ/2017/05/23/5. A Pasztorális tanácsadás- és szervezetfejlesztés mesterképzési szak nappali és levelező munkarendben a Gál Ferenc Főiskola gyulai képzési helyszínén való indításának jóváhagyása.
2017. május 23. SZ/2017/05/23/6. A Szociális munka alapképzési szak nappali és levelező munkarendben a Gál Ferenc Főiskola szarvasi képzési helyszínén való indításának jóváhagyása. 
2017. június 14. SZ/2017/06/14/01 A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa címzetes főiskolai tanári címet adományoz.
2017. június 14. SZ/2017/06/14/02 A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa címzetes főiskolai tanári címet adományoz.
2017. június 14. SZ/2017/06/14/3. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa címzetes főiskolai docens címet adományoz.
2017. június 14. SZ/2017/06/14/4. A Gál Ferenc Főiskola főiskolai docens címet adományoz.
2017. június 14. SZ/2017/06/14/5. A Gál Ferenc Főiskola főiskolai docens címet adományoz.
2017. június 14. SZ/2017/06/14/6. A Gál Ferenc Főiskola főiskolai docens címet adományoz.
2017. június 14. SZ/2017/06/14/7. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa mesteroktatói címet adományoz.
2017. június 15. SZ/2017/06/15/1. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa jóváhagyja a Gál Ferenc Főiskola gyulai Egészségtudományi Intézetére vonatkozó Intézkedési tervét. 
2017. június 28. SZ/2017/06/28/1. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa  jóváhagyja a „Mentálhigiéne az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés” szegedi képzési helyszínen történő indítását és a szakindítási engedély Oktatási Hivatalba történő továbbítását.
2017. július 25. SZ/2017/07/25/1. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa jóváhagyja a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra jelölt hallgatók alábbi rangsorát és felterjesztését az oktatásért felelős miniszterhez.
2017. augusztus 29. SZ/2017/08/29/1. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/08/29/1. számú határozatával jóváhagyja az Ápolás- és betegellátás alapszak nappali és levelező tagozatos új mintatantervének elfogadását a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletre való tekintettel.
2017. augusztus 29. SZ/2017/08/29/2. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/08/29/2. számú határozatával jóváhagyja az Egészségturizmus-szervező alapszak nappali és levelező tagozatos új mintatantervének elfogadását a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletre való tekintettel.”
2017. augusztus 29. SZ/2017/08/29/3. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/08/29/3. számú határozatával jóváhagyja a Szociális munka alapszak nappali és levelező tagozatos új mintatantervének elfogadását a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletre való tekintettel.
2017. augusztus 29. SZ/2017/08/29/4. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/08/29/4. számú határozatával jóváhagyja az Egészségfejlesztő mentálhigiéne szakirányú továbbképzés az Egészség- és Szociális Tudományi Karon történő indítását és az erre vonatkozó engedély Oktatási Hivatalba történő továbbítását.
2017. augusztus 29. SZ/2017/08/29/5. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa jóváhagyja SZ/2017/08/29/5. számú határozatával jóváhagyja az Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzés az Egészség- és Szociális Tudományi Karon történő indítását és az erre vonatkozó engedély Oktatási Hivatalba történő továbbítását.
2017. augusztus 29. SZ/2017/08/29/6. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/08/29/6. számú határozatával egyetemi tanári kinevezés elnyerésére vonatkozó pályázatát hagyott jóvá.
2017. szeptember 21. SZ/2017/09/21/1. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/09/21/1. számú határozatával jóváhagyja a SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar békéscsabai Gazdasági Campus jogutódlással történő átvételét a Gál Ferenc Főiskola részéről, és felhatalmazza a GFF rektorát az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, azok eredményeként az átadás-átvételi megállapodás aláírására.
2017. szeptember 28. SZ/2017/09/28/1. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/09/28/1. számú határozatával jóváhagyja az Egészségügyi tanár mesterszak indítási előterjesztését a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletre való tekintettel, és az erre vonatkozó indítási kérelem Oktatási Hivatalba történő benyújtását.
2017. szeptember 28. SZ/2017/09/28/2. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/09/28/2. számú határozatával jóváhagyja a Hittanár – nevelőtanár - angol nyelv és kultúra tanára osztatlan szakpáros képzés indítási előterjesztését a GFF – SZTE együttműködési megállapodásra való tekintettel, és az erre vonatkozó indítási kérelem Oktatási Hivatalba történő benyújtását.
2017. szeptember 28. SZ/2017/09/28/3. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/09/28/3. számú határozatával jóváhagyja a Hittanár – nevelőtanár - biológiatanár (egészségtan) osztatlan szakpáros képzés indítási előterjesztését a GFF – SZTE együttműködési megállapodásra való tekintettel, és az erre vonatkozó indítási kérelem Oktatási Hivatalba történő benyújtását.
2017. szeptember 28. SZ/2017/09/28/4. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/09/28/4. számú határozatával jóváhagyja a Hittanár – nevelőtanár - ének-zene tanár osztatlan szakpáros képzés indítási előterjesztését a GFF – SZTE együttműködési megállapodásra való tekintettel, és az erre vonatkozó indítási kérelem Oktatási Hivatalba történő benyújtását.
2017. szeptember 28. SZ/2017/09/28/5. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/09/28/5. számú határozatával jóváhagyja a Hittanár – nevelőtanár - földrajztanár osztatlan szakpáros képzés indítási előterjesztését a GFF – SZTE együttműködési megállapodásra való tekintettel, és az erre vonatkozó indítási kérelem Oktatási Hivatalba történő benyújtását.
2017. szeptember 28. SZ/2017/09/28/6. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/09/28/6. számú határozatával jóváhagyja a Hittanár – nevelőtanár - kémiatanár osztatlan szakpáros képzés indítási előterjesztését a GFF – SZTE együttműködési megállapodásra való tekintettel, és az erre vonatkozó indítási kérelem Oktatási Hivatalba történő benyújtását.
2017. szeptember 28. SZ/2017/09/28/7. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/09/28/7. számú határozatával jóváhagyja a Hittanár – nevelőtanár - magyartanár osztatlan szakpáros képzés indítási előterjesztését a GFF – SZTE együttműködési megállapodásra való tekintettel, és az erre vonatkozó indítási kérelem Oktatási Hivatalba történő benyújtását.
2017. szeptember 28. SZ/2017/09/28/8. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/09/28/8. számú határozatával jóváhagyja a Hittanár – nevelőtanár - német nyelv és kultúra tanára osztatlan szakpáros képzés indítási előterjesztését a GFF – SZTE együttműködési megállapodásra való tekintettel, és az erre vonatkozó indítási kérelem Oktatási Hivatalba történő benyújtását.
2017. szeptember 28. SZ/2017/09/28/9. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/09/28/9. számú határozatával jóváhagyja a Hittanár – nevelőtanár – testnevelő tanár osztatlan szakpáros képzés indítási előterjesztését a GFF – SZTE együttműködési megállapodásra való tekintettel, és az erre vonatkozó indítási kérelem Oktatási Hivatalba történő benyújtását.
2017. szeptember 28. SZ/2017/09/28/10. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/09/28/10. számú határozatával jóváhagyja a Hittanár – nevelőtanár - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára osztatlan szakpáros képzés indítási előterjesztését a GFF – SZTE együttműködési megállapodásra való tekintettel, és az erre vonatkozó indítási kérelem Oktatási Hivatalba történő benyújtását.
2017. október 05. SZ/2017/10/05/1. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/10/05/1. számú határozatával jóváhagyja az Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzés szegedi képzési helyszínen való indításának támogatását és az erre vonatkozó indítási kérelem Oktatási Hivatalba történő benyújtását.
2017. november 13. SZ/2017/11/13/01. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/11/13/1. számú határozatával címzetes főiskolai docens címet adományoz.
2017. november 13. SZ/2017/11/13/02. A Gál Ferenc Főiskola Szenátusa SZ/2017/11/13/2. számú határozatával címzetes főiskolai tanár címet adományoz.