Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2017/2018 tanév jelmondata Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. (Lk 12,48b)
2018.7.16., Valter névnapja van.

Felvételi szakirányú továbbképzésre

S z a k i r á n y ú    t o v á b b k é p z é s e k 
2018/2019. tanév 

 


Mentálhigiéné az óvodában, iskolában szakterületen
pedagógus szakvizsgára felkészítő
szakirányú továbbképzés

(4 félév, 120 kredit) 

Online jelentkezés | Szeged

      

 

Egészségfejlesztő mentálhigiéné
szakirányú továbbképzés
(3 félév, 90 kredit)

Online jelentkezés | Szeged

 Iskolai szociális munka

szakirányú továbbképzés

(2 félév, 60 kredit)


Online jelentkezés | Szeged