Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2018/2019 tanév jelmondata ...akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok. (Dán 12,3)
2019.7.22., Magdolna névnapja van.

Pedagógiai Kar

PEDAGÓGIAI KAR
5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Tel.: +36 66 886 000
www.pk.gff-szarvas.hu

 

 DÉKÁN
Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár
Dékánhelyettes:
Dr. Fest Sarolta, tanszékvezető főiskolai tanár
Dr. Katona Krisztina, tanszékvezető főiskolai tanár

  GYERMEKNEVELÉSI ÉS MÓDSZERTANI TANSZÉK

Tel.: +36 66 886 003
tanszékvezető: Dr. Fest Sarolta, főiskolai tanár

Dr. Gurka Dezső, főiskolai tanár
Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár
Dr. Lestyán Erzsébet, főiskolai adjunktus
Dr. Soós István, főiskolai docens
Valastyán Balázs, tanársegéd
Vida Júlia, tanársegéd
Bíró Gyula, mb. oktató
Bobné Chlebik Márta, mb. oktató
Bontovics Ignác, mb. oktató
Dr. Kantiné Szín Mária, mb. oktató
Roszik Zoltán, mb. oktató
Ft. Seidl Ambrus, mb. oktató
Dr. Strassburger Györgyi, mb. oktató
Zsankó László, mb. oktató
Bartyik Gitta mb. oktató
Rácz Tünde, mb. oktató

 KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK

Tel.: +36 66 886 004
tanszékvezető: Dr. Katona Krisztina, főiskolai tanár

Dr. B. Kis Attila, főiskolai docens
Lonovics László, főiskolai docens
Szarka Péter, főiskolai docens
Szabóné Balogh Ágota, tanársegéd
Baráth Nóra, tanársegéd
Galambos Ádám, tanársegéd
Szabó Istvánné Nagy Magdolna, mb. oktató
Tamás Margit, mb. oktató
Huszár Istvánné, mb. oktató

NEMZETI ÉS IDEGENNYELVI TANSZÉK

Tel.: +36 66 886 002

tanszékvezető: Dr. Olteanu Florea, főiskolai docens

Dr. Szilvássy Orsolya, főiskolai docens
Timárné Hunya Tünde, főiskolai docens
Dekrét Mária, mb. oktató
Dr. Karsai Ervin, mb. oktató
Nagy Nikolett, mb. oktató
Patkás György, mb. oktató
Podani Anikó, mb. oktató
Putin Michaela, mb. oktató
Sándor Márta, mb. oktató

 

Dékáni Titkárság

Tel.: +36 66 886 002
titkarsag@pk.gff-szarvas.hu

Dutkon Dominika, titkárnő
Zsiga Jánosné, tanszéki adminisztrátor

 

Tanulmányi Osztály

Tel.: +36 66 886 016
to@pk.gff-szarvas.hu

osztályvezető: Kovács Katalin Ildikó

csoportvezető: Kutas Ferencné Cseh Zsuzsanna
Beszeda Tímea,
 tanulmányi előadó
Feifrik Zoltán, tanulmányi előadó
Folytánné Doroszlai Tímea, tanulmányi előadó
Lázi Nikoletta, tanulmányi előadó

 Karrier és Alumni Iroda

Tel.: +36 66 886 014
Feifrik Zoltán, referens

 Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda

Tel.: +36 66 886 017
vezető: Nagy Jenőné, ny. főiskolai adjunktus
 Varga Erzsébet, tanulmányi előadó

 Gazdasági Hivatal

Tel.: +36 66 886 021

vezető: Almási Annamária, gazdasági főelőadó
 Dr. Lipcseiné Czifra Magdolna, személyügyi referens

 Üzemeltetési Csoport

Tel.: +36 66 886 012

Fabó Mihályné, hivatalsegéd
Kiss Mátyás, gépkocsivezető
Rostás Sándor, üzemviteli alkalmazott
Tomasovszki Mihály, üzemviteli alkalmazott
Korbely János, recepciós
Sinka Béla, recepciós
Bakula Anna, intézményi takarító
Bohák Péterné, intézményi takarító
Tímár Gergelyné, intézményi takarító
Zelenák Judit, intézményi takarító

 Kollégium

Tel.: +36 66/886-039
kollegium@pk.gff-szarvas.hu

kollégiumvezető: Feifrik Zoltán
Uhljar Béláné, intézményi takarító
Fodor Károlyné, intézményi takarító

 

Informatikai Központ

Tel.: +36 66 886 011

Almási Zoltán, rendszergazda
Liszkai Lóránt, informatikus

 

KÖNYTÁR

Tel.: +36 66 886 042

könyvtárvezető: Daróczi Sándorné
 Vámosiné Szécsi Éva
, könyvtáros

 

 

 

Kar neve: Pedagógiai Kar
Cím: 5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Honlap: www.pk.gff-szarvas.hu/
Központi telefon: 06-66-886-000

 

Előtag Név Beosztás Szervezeti egység E-mail Telefon
  Almási Annamária vezető, gazdasági főelőadó Gazdasági Hivatal almasi.annamaria@pk.gff-szarvas.hu 06666886-021
  Almási Zoltán rendszergazda Informatikai Központ almasi.zoltan@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-011
Dr. B. Kis Attila főiskolai docens Kommunikációs Tanszék b.kis.attila@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-031
  Bakula Anna intézményi takarító Üzemeltetési Csoport titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000
  Baráth Nóra tanársegéd Kommunikációs Tanszék barath.nora@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-038
  Bartyik Gitta mb. oktató Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000
  Beszeda Tímea tanulmányi előadó Tanulmányi Osztály beszeda.timea@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-016
  Bíró Gyula mb. oktató Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék biro.gyula@gff-szarvas.hu 0666/886-035
  Bobné Chlebik Márta mb. oktató Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék bobne@szarvasnet.hu 0666/886-000
  Bohák Péterné intézményi takarító Üzemeltetési Csoport titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000
  Bontovics Ignác mb. oktató Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék bignacz@gmail.com 0666/886-034
  Daróczi Sándorné könyvtárvezető Könyvtár daroczi.sandornev@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-042
  Dekrét Márta mb. oktató Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék tuskad@gmail.com 0666/886-000
  Dutkon Dominika dékáni titkárnő Dékáni Titkárság titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-002
        dutkon.dominika@pk.gff.szarvas.hu 0666/886-000
  Fabó Mihályné hivatalsegéd Üzemeltetési Csoport fabo.mihalyne@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-012
  Feifrik Zoltán tanulmányi előadó Tanulmányi Osztály feifrik.zoltan@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-014
    referens Karrier és Alumni Iroda feifrik.zoltan@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-041
    kollégiumvezető Kollégium kollegium@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-039
Dr. Fest Sarolta dékánhelyettes Dékáni Hivatal fest.sarolta@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-003
    tanszékvezető főiskolai tanár Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék fest.sarolta@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-003
  Fodor Károlyné intézményi takarító Kollégium titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000
  Folytánné Doroszlai Tímea tanulmányi előadó Tanulmányi Osztály folytanne.doroszlai.timea@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-013
  Galambos Ádám tanársegéd Kommunikációs Tanszék galambos.adam@pk.gff.szarvas.hu 0666/886-029
Dr. Gurka Dezső főiskolai tanár Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék gurka.dezső@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-026
  Huszár Istvánné mb. oktató Kommunikációs Tanszék huszar.istvanne@gff-szarvas.hu 0666/886-000
Dr. Kantiné Szín Mária mb. oktató Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék szinmaria@freemail.hu 0666/886-000
Dr. Karsai Ervin mb. oktató Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék karsai78@freemail.hu 0666/886-000
Dr. Katona Krisztina tanszékvezető főiskolai tanár, dékánhelyettes Kommunikációs Tanszék katona.krisztina@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-004
  Kis Mátyás gépkocsivezető Üzemeltetési Csoport titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000
  Korbely János recepciós Üzemeltetési Csoport titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000
  Kovács Katalin osztályvezető Tanulmányi Osztály kovacs.katalin@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-006
  Kutas Ferencé Cseh Zsuzsanna csoportvezető Tanulmányi Osztály cseh.zsuzsanna@pk.gff-szarvas.hu 06666886-010
  Lázi Nikoletta tanulmányi előadó Tanulmányi Osztály lazi.nikoletta@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-015
Dr. Lestyán Erzsébet adjunktus Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék lestyan.erzsebet@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-047
Dr. Lipcsei Imre dékán Dékáni Hivatal lipcsei.imre@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-002
    főiskolai tanár Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék lipcsei.imre@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-002
Dr. Lipcseiné Czifra Magdolna személyügyi referens Gazdasági Hivatal lipcseine.czifra.magdolna@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-022
  Liszkai Lóránt informatikus Informatikai Központ liszkai.lorant@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-009
  Lonovics László főiskolai docens Kommunikációs Tanszék lonovics.laszlo@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-025
  Nagy Jenőné vezető, ny. adjunktus Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda nagy.jenone@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-024
  Nagy Nikolett mb. oktató Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék nagynikolett1209@gmail.com 0666/886-000
Dr. Olteanu Florea tanszékvezető főiskolai docens Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék olteanu.florea@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-005
  Patkás György mb. oktató Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék gyurush@gmail.com 0666/886-000
  Podani Anikó mb. oktató Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék podaniko75@gmail.com 0666/886-000
  Putin Michaela mb. oktató Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék mihaela.putin@gmail.com 0666/886-000
  Rácz Tünde mb. oktató Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000
  Rostás Sándor üzemviteli alkalmazott Üzemeltetési Csoport titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000
  Roszik Zoltán mb. oktató Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék muzeum@szarvas.hu 0666/886-000
  Sándor Márta mb. oktató Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék mrtsndr@gmail.com 0666/886-000
Ft. Seidl Ambrus mb. oktató Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék plebania@szarvasnet.hu 0666/886-000
  Sinka Béla recepciós Üzemeltetési Csoport titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000
Dr. Soós István főiskolai docens Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék soos.istvan@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-033
Dr. Strassburger Gyöngyi mb. oktató Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék straszi40@freemail.hu 0666/886-000
  Szabó Istvánné Nagy Magdolna mb. oktató Kommunikációs Tanszék szinenagymagdi@gmail.com 0666/886-000
  Szabóné Balogh Ágota tanársegéd Kommunikációs Tanszék szabone.balogh.agota@pk.gff-szarvas.hu 06666886-032
  Szarka Péter főiskolai docens Kommunikációs Tanszék szarka.peter@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-030
Dr. Szilvássy Orsolya főiskolai docens Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék szilvassy.orsolya@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-045
  Tamás Margit mb. oktató Kommunikációs Tanszék tamasmargit4@gmail.com 0666/886-028
  Tímár Gergelyné intézményi takarító Üzemeltetési Csoport titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000
  Timárné Hunya Tünde főiskolai docens Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék timarne.hunya.tunde@pk.gff.szarvas.hu 0666/886-046
  Tomasovszki Mihály üzemviteli alkalmazott Üzemeltetési Csoport titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000
  Uhljar Béláné intézményi takarító Kollégium titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000
  Valastyán Balázs tanársegéd Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék valastyan.balazs@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-026
  Vámosiné Szécsi Éva könyvtáros Könyvtár vamosine.szecsi.eva@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-042
  Varga Erzsébet tanulmányi előadó Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda varga.erzsebet@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-017
  Vida Júlia tanársegéd Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék vida.julia@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-033
  Zelenák Judit intézményi takarító Üzemeltetési Csoport titkarsag@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-000
  Zsankó László mb. oktató Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék vedobastya@t-online.hu 0666/886-000
  Zsiga Jánosné tanszéki adminisztrátor Dékáni Titkárság zsiga.janosne@pk.gff-szarvas.hu 0666/886-018