Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2017/2018 tanév jelmondata „Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé! Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és ártatlanok, mint a galambok!” (Mt 10,16)
2017.8.19., Huba névnapja van.

Nyelvtanulás, nyelvvizsgák a Gál Ferenc Főiskolán

  Idegennyelvi kritérium követelmény tantárgy tanulás a Gál Ferenc Főiskolán

A Gál Ferenc Főiskola Idegen Nyelvi Lektorátust működtet, ahol kritérium tantárgyként az angol, német és olasz nyelv ingyenes tanulását biztosítja a szegedi Teológia Karon, valamint a Társadalomtudományi és Szociális Képzési Karon tanuló, az alap- és osztatlan mesterképzési szakok nappali tagozatos, nyelvvizsgával még nem rendelkező hallgatói számára. Tovább...

Theolingua

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ kihelyezett vizsgahelyként ismerte el a Gál Ferenc Főiskolát. Az intézményben a Károli Gáspár Református Egyetemen kifejlesztett Theolingua nyelvvizsgát lehet letenni angol, német és olasz nyelvből. Tovább...

Belső Nyelvi Vizsga

A törvényi szabályozásnak megfelelően a Főiskola külön nyelvi vizsgát (a továbbiakban: belső nyelvvizsga) szervez azoknak az egykori hallgatóinak, akikre vonatkoznak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdésében foglaltak, ami szerint „…a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot” és ezért nem vehették át oklevelüket. Tovább...