Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.6.03., Klotild, Pünkösd névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

Magyar Tudomány Ünnepe 2014.A Gál Ferenc Főiskola 2014. november 20-án rendezte meg Szegeden a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Messze látó tudomány: felelős válaszok a jövőnek- A tudomány keresztény távlatai konferenciát. A rendezvényen a Főiskola három karának oktatói tartottak nagy érdeklődéssel kísért előadásokat a pedagógia, a hittudomány, történelem- és társadalomtudomány, a jogtudomány, valamint az agrártudomány területeiről. Az előadók a plenáris ülésen és a három szekciókban a konferencia célkitűzéseit szem előtt tartva igyekeztek a keresztény erkölcs és szeretet tükrében bemutatni a tudomány válaszait és felelősségét a természeti és társadalmi problémákat illetően. A konferencia plenáris ülését Dr. Kozma Gábor rektor nyitotta meg a Főiskola Klebelsberg Termében, majd Dr. Kovács József általános helynök, a Teológiai Kar dékánja köszöntötte a résztvevőket. A plenáris ülés nyitóelőadásában Dr. Kozma Gábor rektor a reformpedagógiákat keresztény nézőpontból elemezte. Kiemelte a a keresztény pedagógia és a reformpedagógiák összevetésének szükségességét, hangsúlyozva a keresztény nevelés igazi távlatát. Ez a keresztény nevelők számára ösztönzést és erőt ad a módszerek és eszközök folyamatos fejlesztéséhez, a nevelés világában jelenlévő más pedagógiák objektív értékeléséhez, beleértve azokban a hasznos eljárások és a téves alapvetések azonosítását is. Ferenc pápa gondolatait is idézve rávilágított arra, hogy olyan keresztény pedagógusokra van szükségünk, akik képesek a folyamatos megújulásra és hitelesen képviselik az egyházat mindennapi életükkel és hivatásukkal. Dr. Zakar Péter, a Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja az I. Világháborúban szolgált katolikus papokról tartott előadást. Az évforduló kapcsán is aktuális téma forrásául a tábori papság naplói és hivatalos levelezései szolgáltak, ezeken keresztül mutatta be, hogyan váltotta fel a kezdeti lelkesedést a szenvedés és a reménytelenség a frontokon, ahol a tábori papság legfőbb feladata az egyházi funkciók ellátása mellett a katonák morális megerősítése volt. Dr. Lipcsei Imre, a 2014 nyara óta a Gál Ferenc Főiskolához tartozó szarvasi Pedagógiai Kar dékánja az egykori Békés vármegyében jelen volt, Szent István-i értelemben vett multikulturalizmusról beszélt előadásában. Bemutatta, hogy a 17. század végétől kezdve hogyan alakult az etnikai és vallási sokszínűség a tudatos betelepítésekkel és a spontán betelepülésekkel a régióban, milyen hatások érték a nemzetiségi létet a 20. század folyamán. A magyarság mellett a szlovák, ruszin, német, román, cigány, szerb jelenlét figyelhető meg a térségben, mely a vallási sokszínűségét is hozza magával. Rámutatott a multikulturális régió képzési-oktatási kihívásaira, melyre a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának nemzetiségi szakirányai is alternatívát kínálnak, ezzel is támogatva a régióban a nemzeti kultúrák fennmaradását és továbbvitelét. A plenáris ülés végén Rektor Úr bemutatta a Főiskola folyóiratának, a Delibartiones-nek a legújabb számát, melyben elsősorban az Intézmény oktatói publikálnak.

A délutáni program három szekcióban folytatódott. Az immár hagyománnyá vált tudomány napi konferenciánk célközönsége a Főiskola oktatói mellett elsősorban a hallgatók, külön is törekedve arra, hogy képzésük része legyen a tudományos rendezvények, a tudomány világának személyes megtapasztalása. Az oktatók és a hallgatók mellett az idén sokan fogadták el a Főiskola meghívását az egyházmegye papjai, valamint az egyházmegye hitoktatói, a köznevelési intézmények pedagógusai közül is, ami kifejeződése annak, hogy a Főiskola a régió keresztény felsőoktatási központjának szerepét is betölti. Ennek során a Főiskola az egyházmegye intézményrendszereiben hivatásukat gyakorlók széles köre számára kínál lehetőséget a tudományos életben való részvételre, a szakmai elmélyülésre és megújulásra a közösségek szolgálata érdekében.


GALÉRIA