Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2017/2018 tanév jelmondata Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. (Lk 12,48b)
2018.6.22., Paulina névnapja van.

Magyar Tudomány Ünnepe 2014.A Gál Ferenc Főiskola 2014. november 20-án rendezte meg Szegeden a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Messze látó tudomány: felelős válaszok a jövőnek- A tudomány keresztény távlatai konferenciát. A rendezvényen a Főiskola három karának oktatói tartottak nagy érdeklődéssel kísért előadásokat a pedagógia, a hittudomány, történelem- és társadalomtudomány, a jogtudomány, valamint az agrártudomány területeiről. Az előadók a plenáris ülésen és a három szekciókban a konferencia célkitűzéseit szem előtt tartva igyekeztek a keresztény erkölcs és szeretet tükrében bemutatni a tudomány válaszait és felelősségét a természeti és társadalmi problémákat illetően. A konferencia plenáris ülését Dr. Kozma Gábor rektor nyitotta meg a Főiskola Klebelsberg Termében, majd Dr. Kovács József általános helynök, a Teológiai Kar dékánja köszöntötte a résztvevőket. A plenáris ülés nyitóelőadásában Dr. Kozma Gábor rektor a reformpedagógiákat keresztény nézőpontból elemezte. Kiemelte a a keresztény pedagógia és a reformpedagógiák összevetésének szükségességét, hangsúlyozva a keresztény nevelés igazi távlatát. Ez a keresztény nevelők számára ösztönzést és erőt ad a módszerek és eszközök folyamatos fejlesztéséhez, a nevelés világában jelenlévő más pedagógiák objektív értékeléséhez, beleértve azokban a hasznos eljárások és a téves alapvetések azonosítását is. Ferenc pápa gondolatait is idézve rávilágított arra, hogy olyan keresztény pedagógusokra van szükségünk, akik képesek a folyamatos megújulásra és hitelesen képviselik az egyházat mindennapi életükkel és hivatásukkal. Dr. Zakar Péter, a Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja az I. Világháborúban szolgált katolikus papokról tartott előadást. Az évforduló kapcsán is aktuális téma forrásául a tábori papság naplói és hivatalos levelezései szolgáltak, ezeken keresztül mutatta be, hogyan váltotta fel a kezdeti lelkesedést a szenvedés és a reménytelenség a frontokon, ahol a tábori papság legfőbb feladata az egyházi funkciók ellátása mellett a katonák morális megerősítése volt. Dr. Lipcsei Imre, a 2014 nyara óta a Gál Ferenc Főiskolához tartozó szarvasi Pedagógiai Kar dékánja az egykori Békés vármegyében jelen volt, Szent István-i értelemben vett multikulturalizmusról beszélt előadásában. Bemutatta, hogy a 17. század végétől kezdve hogyan alakult az etnikai és vallási sokszínűség a tudatos betelepítésekkel és a spontán betelepülésekkel a régióban, milyen hatások érték a nemzetiségi létet a 20. század folyamán. A magyarság mellett a szlovák, ruszin, német, román, cigány, szerb jelenlét figyelhető meg a térségben, mely a vallási sokszínűségét is hozza magával. Rámutatott a multikulturális régió képzési-oktatási kihívásaira, melyre a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának nemzetiségi szakirányai is alternatívát kínálnak, ezzel is támogatva a régióban a nemzeti kultúrák fennmaradását és továbbvitelét. A plenáris ülés végén Rektor Úr bemutatta a Főiskola folyóiratának, a Delibartiones-nek a legújabb számát, melyben elsősorban az Intézmény oktatói publikálnak.

A délutáni program három szekcióban folytatódott. Az immár hagyománnyá vált tudomány napi konferenciánk célközönsége a Főiskola oktatói mellett elsősorban a hallgatók, külön is törekedve arra, hogy képzésük része legyen a tudományos rendezvények, a tudomány világának személyes megtapasztalása. Az oktatók és a hallgatók mellett az idén sokan fogadták el a Főiskola meghívását az egyházmegye papjai, valamint az egyházmegye hitoktatói, a köznevelési intézmények pedagógusai közül is, ami kifejeződése annak, hogy a Főiskola a régió keresztény felsőoktatási központjának szerepét is betölti. Ennek során a Főiskola az egyházmegye intézményrendszereiben hivatásukat gyakorlók széles köre számára kínál lehetőséget a tudományos életben való részvételre, a szakmai elmélyülésre és megújulásra a közösségek szolgálata érdekében.


GALÉRIA