Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2017/2018 tanév jelmondata Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. (Lk 12,48b)
2018.6.21., Alajos, Leila névnapja van.

Magyar Tudomány Ünnepe

Hit és Tudomány a fejlődő világban

2015. november 12. 

konferencia  a Gál Ferenc Főiskolán 

 

        A Magyar Tudomány Ünnepe 2015. évi rendezvénysorozatának témája és főcíme "A tudomány evolúciója: a valós és a virtuális világok". A tudomány jelenünk és jövőnk alakításának eszköze. Kiemelt fontosságú viszont, hogy az ember felelősségének tudatában és megfelelő erkölcsi alapvetéssel művelje azt, hiszen a tudomány van az emberért, nem az ember a tudományért. Az emberiség globális felelősséggel bír a környezetét illetően. Mindannyiunknak, de különösen nekünk, keresztényeknek, Istentől való feladatunk a Tőle ajándékba kapott világ tisztelete és megóvása mind magunk, mind a jövő generációi számára. Tudományos eredményeink előnyeit és egyúttal káros következményeit szemlélve megállapíthatjuk, hogy az ember szabadsága nem abszolút, figyelembe kell vennünk a teremtés rendjét. A tisztán technikai cselekvés által megbéklyózott ész, hit nélkül arra van kárhoztatva, hogy belevesszen mindenhatóságának illúziójába. A hit az ész nélkül viszont annak a veszélynek van kitéve, hogy elidegenedik az ember a valóságos életétől. A természeti és társadalmi problémáink megoldásában a hitnek és az észnek kölcsönösen kell segíteniük egymást. Konferenciánk "Hit és tudomány a fejlődő világban" címmel azt a célt tűzte ki, hogy a keresztény erkölcs és szeretet tükrében vizsgálja az egyes tudományterületek - hittudomány, pedagógia, történettudomány - hatását és felelősségét a bennünket körülvevő természeti és társadalmi problémákat illetően, valamint alternatívát kínáljon megoldásukra.

 

PROGRAM


MEGHÍVÓ