Gál Ferenc Főiskola Szeged

2020.8.10., Lőrinc névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

Segítő szakemberek

Segítő szakemberek

 

Dr. Petróczi Erzsébet

szupervizor

Tanárként feladatomnak érzem, hogy az élsportolók és mozgáskorlátozottak vándorcsapatát ködben, úttalan utakon, észak-dél irányba vezessem úgy, hogy mindenki a legjobb hangulatban, s lehetőleg egyszerre érkezzen meg három különböző célba. Pszichológusként hiszek abban, hogy kellenek a sikerek, de az élet legfontosabb, legértékesebb állomásai a krízisek. Ezek a helyzetek adnak lehetőséget arra, hogy újraértékeljünk, másként lássunk dolgokat, új perspektívát találjunk magunknak. Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette meg az embert, s nekünk az a küldetésünk, hogy ezt az Isten-képmásságot megvalósítsuk önmagunkban, és engedjük, hogy Isten rajzolja meg ezt a képet lelkünkben.

 

Hallgatóink kapcsolat- és közösségépítésben, segítségre szoruló embertársaik támogatásában kamatoztatják az előadásokon, gyakorlatokon elsajátított ismereteket. Ebből mutatunk be néhányat.

 

Kurucz Éva hit- és nevelőtanár szakos hallgató második éve heti rendszerességgel vezet bibliai foglalkozásokat egy fogyatékos és pszichiátriai betegeket gondozó intézetben. A fogyatékkal élők és pszichiátriai gondozattak életében a hit éltetőerőt, mentális gazdagságot hoz azáltal, hogy elfogadhatóvá teszi a testi, szellemi megfosztottságot, és csökkenti a kirekesztettség érzését. A keresztény hit testi, szellemi állapot szerinti megkülönböztetés nélkül teremt olyan közösséget, melyben az emberek az egymás közötti hasonlóságot keresik, és nem a különbözőségeket. Az ellátottak és gondozottak mindannyian olyan élethelyzetben vannak, akik számára a hitgyakorlás megélése közérthető módon kell, hogy történjen. Az együtt megélt alkalmakon keresztül közvetítődik a hit lélekformáló, gyógyító ereje. A foglalkozások közös imádsággal kezdődnek és zárulnak. A közös ima után a folytatásban a napi evangélium és az ehhez kapcsolódó gondolatok, bibliai értelmezést segítő beszélgetések következnek. A Mai ige, Toronyirány, Új Ember, Embertárs, Keresztény Élet stb. kiadványokból a gondozottakat is érintő bátorító üzenetek, a keresztény hitéletet érintő aktuális események, cikkek interaktív feldolgozása történik. A foglalkozások során az élő egyház eseményeivel is megismerkednek az otthonlakók. Imakártyák a szakrális szimbólumok és események felé irányítják a figyelmüket. A tematikus csoportfoglalkozások alkalmával vetélkedők, versenyek témája a Tízparancsolat, az Apostoli levelek és az Evangélium tanítása. Bibliai témájú filmek vetítése után csoportos megbeszélés történik. A közös imaóráknak célt ad egy-egy hozzátartozó felépülése, egy lakótárs gyógyulása vagy akár a hálaadás a mindennapi kenyerünkért. Az imaórák hitet, erőt és útmutatást nyújtanak a gondozottaknak. Az ima, az imádkozás égi-földi párbeszéd Istennel, amely erőforrás, kapaszkodó a mához és a holnaphoz, az emberekhez. Hatékonyan alakítja a lakók életét, tevékenységét, társas kapcsolatait és személyiségük is gazdagabbá válik a hitélmények által. Az együtt imádkozás új távlatokat ad, az élő hit szoros kapocs lehet az azonos sorsúak között és a közösen kibontott bibliai történetek elemzése-értékelése a lakószobákban vagy a társalgókban folytatódik. A foglalkozások során az előítéletektől mentes, megértő odafordulás, a biblia hiteles közvetítése nélkülözhetetlen.

 

Micsik Béla mesterképzős hit- és nevelőtanár végzős hallgató már több éve foglalkozik a nehéz sorsra jutott személyek támogatásával. Eszköze a meghallgatás, odafigyelés, ráhangolódás. Engedi a segítségre szorulókat beszélni a problémájukról. Értő figyelemmel és a segítő beszélgetés eszközeivel próbálja kísérni a személyt. Egyik ilyen esete egy közeli, ismerős hölgy, aki másfél évet töltött különböző börtönökben. Egy jó és stabil családból származott, de az önállósodás időszakában „megbotlott”. „Szerelmi vaksága” miatt pénzügyi csalásba keveredett, ami miatt letartóztatták, majd elítélték. A börtönélet sajátos világa és a bírósági eljárások csavaros világa „kiégette” a hölgy lelkét, ami komoly nehézséget okozott számára. A börtön magánya és az ott elszenvedett megpróbáltatások nagyon megviselték, kicsúszott a lába alól a talaj. Bent, a börtönben próbált támogatni egy tőle még jobban elesett személyt, ez egy kis mankót jelentett a számára. Segített túlélni a bent töltött nehéz időszakot. A beszélgetések során megerősödött önbecsülésében, addig rejtett összefüggéseket sikerült felismernie. A megingott hitét sikerült megerősíteni, az ima sokat segített a lelki felépülésében. Ez a krízishelyzet adott lehetőséget a számára, hogy újraértékelje az életét, hogy új perspektívát találjon magának. Megismerte az élet jó és rossz oldalát, sikerült felülkerekedni a nehézségeken, sikerült a mélyből fölküzdenie magát. Komoly belső munkát végzett, és egy magasabb fejlettségi szintre jutott a személyiségfejlődésben. Nőtt az önismerete és az emberismerete. Nem csak túlélte az eseményeket, hanem a beszélgetések során fejlődött is. A beszélgetés sorozat végén a hölgy hitében megerősödve úgy érezte, hogy képes lesz másoknak, az övéhez hasonló helyzetben élőknek segítséget nyújtani.