Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2019.10.20., Vendel névnapja van.

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzés

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzés

a Gál Ferenc Főiskola

Egészség- és Szociális Tudományi Karán, Gyulán

és kihelyezett képzés a Teológiai Karon, Szegeden

 

Társadalomtudomány, bölcsészettudomány és pedagógusképzés képzési területen, alapfokozatú végzettséggel rendelkezők részére

 

A képzés célja, hogy a résztvevők olyan elméleti, módszertani és gyakorlati tudást szerezzenek, amely birtokában készek és képesek rendszerszerűen elemezni a családokban, közösségekben, iskolai keretek között zajló folyamatokat, felismerni és hatékonyan kezelni a szociális problémákat, megelőző projekteket kidolgozni, támogató szolgáltatásokat kiépíteni.

 

A képzés során a hallgatók átfogó pedagógiai-, pszichológiai-, szociális munka-, szociológiai és szociálpolitikai ismereteket szereznek, mely révén felépíthetik és menedzselhetik az iskolai szociális munka tevékenységét, a problémák kezelésére vérteződnek fel, így a családon belüli erőszak, valamint a családi és iskolai krízisek feltárására és kezelésére, a szegénység és kirekesztődés enyhítésére a konfliktusok kezelésére.

Oklevélben szereplő szakképzettség: Iskolai szociális munkás

 

A képzés formája: levelező

Képzés helye: GFF Egészség- és Szociális Tudományi Kar (Gyula, Szent István u. 17-19.)

A kihelyezett képzés helye: GFF Teológiai Kar (Szeged, Dóm tér 6.)

Képzés időtartama: 2 félév 60 kredit

Képzés díja: 100.000- Ft/félév

 

A szakirányú továbbképzés megfelelő számú jelentkezés esetén 2019/20-as tanév őszi félévében indul.

Bővebb információ a gyulai Tanulmányi Osztálytól igényelhető: 

Cím: 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.

Web:  www.gff-gyula.hu   E-mail: to@gff-gyula.hu   Telefon: 06 66/561-630

Ügyfélfogadási rendje (Gyula): Hétfő—Péntek: 10.00-12.00      13.00-13.30