Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.6.03., Klotild, Pünkösd névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

Kutatóink gyermekvédelmi előadása az Eszterházy Károly Egyetemen

Dr. Homoki Andrea docens és Czinderi Kristóf tanársegéd, a GFF Egészség- és Szociális Tudományi Karának gyulai kutatói tartottak előadást az Eszterházy Károly Egyetemen megrendezett, „Prevenció, Intervenció és kompenzáció – Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen” című HUCER 2019 konferencián.

Kutatóink A „Holtartóméter”- az óvodai, iskolai szociális segítők megjelenése a köznevelési intézményekben című előadásukban a HERA Gyermekvédelmi és Szociálpedagógiai Szakosztályának országos kutatásához csatlakozó munkájuk eredményeiről számoltak be. Ismertették a 2018 szeptemberétől bevezetett új gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó óvodai, iskolai szociális segítő szakemberek által végzett tevékenységek jellemzőit, továbbá a szolgáltatáshoz kapcsolódó társszakmák és az érintettek elégedettségi vizsgálatának, szükségletfelmérésének eredményeit. A köznevelési intézményekben megvalósított szociális segítő tevékenységet közlekedési csomópontként is értelmezik, aminek középpontjában a segítő szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus, gyermekvédelmi szakember áll. Ez a metafora utal arra, hogy a segítőnek, akármilyen végzettséggel tölti is be a feladatát, multidiszciplináris tudással kell rendelkeznie ahhoz, hogy komplex módon segíthessen a gyermekeknek, szülőknek és a pedagógusoknak.  Előadásukban szóltak az óvodai, iskolai szociális segítők gyakorlatorientált képzésének, az iskolai szociális munka képzésnek a fontosságáról, ami megújult tartalommal a Gál Ferenc Főiskolán is elérhető.

A szolgáltatás fél éve történt bevezetése óta számos dilemma vetődött fel, melyek megvitatására jó lehetőséget adódott a tudományos konferencián az ország különböző pontjairól érkezett kutatókkal, pedagógusokkal és gyermekvédelmi szakemberekkel.