Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2019.12.08., Mária névnapja van.

Hallgatói Önkormányzat - Teológiai Kar

Hallgatói Önkormányzat - Teológiai Kar (TK HÖK)

 - A GFF Teológia Kar Hallgatói Önkormányzat köszöntője -
 

 Karunk Szeged legikonikusabb helyén a Dóm téren a Székesegyház árnyékában helyezkedik el. Itt szerezzük meg azt az alapvető tudást, amellyel később eredményesen dolgozhatunk saját szakterületünkön Isten és a társadalom szolgálatában. Gál Ferenc professzor szellemiségében mi is valljuk: "egyedül Jézus Krisztus az, aki választ tud adni az emberi lét végső kérdéseire és az emberi lélek legbensőbb vágyaira". Azért tanulunk itt, hogy fiatalosan és a kor kihívásainak megfelelően átadjuk ezt az igazságot a társadalomnak.

Egy cél motivál bennünket, de ez a cél összekovácsol bennünket. Ez a feladat nem egyéni. Egy olyan közösséggé formál bennünket, akik a megismert igazság örömében tudnak együtt ünnepelni, művelődni, sportolni és így barátokká válni. A Hallgatói Önkormányzat biztosítja az optimális feltételeket ehhez a természetes folyamathoz mind a diákok között, mind tanár-diák szinten. A gólyadélutánok és a gólyabálok az új hallgatók megismerését és beavatását szolgálják. A biciklitúrák, a tanár-diák foci és az egyéb vetélkedők, az egyéni tehetségek közötti versengést valósítják meg egy baráti légkörben. A színház- és mozilátogatások egy-egy kulturális élménnyel színezik a hétköznapokat, melyekről az előadások között jót lehet beszélgetni.

Az itt eltöltött évek így nemcsak munkát és fáradalmat jelentenek, hanem otthont és életadó közeget, melyből később is lehet meríteni.

  

A GFF Teológia Kar Hallgatói Önkormányzatának  tagjai:

 

E-mail: hok@gff-szeged.hu
Tel.: 06 20/319-32-77

 

NÉV

BIZOTTSÁG

Elérhetőség

 

 

Farkas Tibor

 

 

Elnök

 

06 20/319-32-77

tiborfarkas1997@gmail.com

 

Kullai Attila

Irodavezető,

Kulturális

Bizottsági Referens

 

kullaia45@gmail.com

 

Tóth Zsanett

 

Tanulmányi Bizottság Referens

 

 

 

 

Paskuj Angéla

 

Szociális Bizottság

Referens

 

06 20/526-02-02

 

Körmöczy Lajos

 

Külügyi referens

 

 

Tapodi Krisztián

 

Gazdasági referens

 

06 30/843-50-27