Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2018/2019 tanév jelmondata ...akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok. (Dán 12,3)
2019.4.22., Csilla, Noémi névnapja van.

A Gerhardus Kiadó legújabb kiadványa

A Gerhardus Kiadó legújabb kiadványaként megjelent Dr. Thékes István adjunktus „Studies in the assessment of foreign language vocabulary” (Az idegennyelvi-szókincs mérés tárgykörében lefolytatott tanulmányok”) című könyve. A szerző az idegennyelvi-szóelsajátítás szakirodalmát alaposan feltárva az egyes elméletek közötti összefüggéseit mutatja be az első részben, különös tekintettel a fiatal nyelvtanulók és az anyanyelvűek szóelsajátítási folyamatainak különbségére.
A kötet második felében a szerző saját maga által kidolgozott online mérőeszköz használatával empirikus vizsgálatok eredményeit közli, melyekből ismeretet nyerhetünk a szókincs különböző modalitásairól és azok méréseiben rejlő kihívásokról.
A kötet befejező részében egyedülálló módon a szerző az angolban rendkívül gyakran előforduló, de nehezen tanulható vonzatos igék (Phrasal Verbs) tudás mérésre fejlesztett, szintén online mérőeszközt mutat be, amelynek a validálási eljárásáról olvashatunk. A könyv minden nyelvtanár és nyelvelsajátítást kutató számára hasznos új információkkal szolgál.

 

István Thékes: Studies in the assessment of foreign language vocabulary 
Gerhardus Publishing, Szeged, 2018