Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2017/2018 tanév jelmondata Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. (Lk 12,48b)
2018.5.24., Eszter, Eliza névnapja van.

Pszichológus oktatóink előadása a Pszichológus Nagygyűlésen

A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlésén tartottak szimpóziumot a Gál Ferenc Főiskola pszichológus oktatói. Az idei Nagygyűlést „Személyes tér – közös világ” címmel az SZTE-en rendezték meg 2017. június 1. és 3. között. A GFF Egészség- és Szociális Tudományi Kar Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszékének négy oktatója a Nagygyűlésen belül külön szimpóziumot tartott a „Közösségépítés színterei – kapcsolatokban rejlő erő” elnevezéssel.

Petróczi Erzsébet tanszékvezető főiskolai tanár, Csomortáni Zoltán adjunktus, Tandari-Kovács Mariann adjunktus és Tikász Sándor c. főiskolai tanár a közösségépítés különböző színtereit és az elért eredményeket mutatták be. A tárgyalt témák kitértek arra, hogy kapcsolataink minősége befolyásolja életünk minőségét. Az emberi kapcsolatokból merít az ember hitet. A kapcsolatok tudnak újból erőt adni ahhoz, hogy képesek legyünk a magunk módján újból hinni az életben, vagy hinni saját magunkban. A legmélyebb indítékunk az elszigetelődés megszüntetése, ezért keressük a kapcsolatokat, ezért nem jó egyedül lenni. 

Az előadások címe:

Csomortáni Zoltán: Hogy ne legyen ember embernek farkasa - resztoratív módszerekkel a békés közösségek felé

      Tandari-Kovács Mariann: Kinek a támogatására számíthatok? A kiégés, a megküzdés és az észlelt társas támogatás vizsgálata pedagógusok körében

      Petróczi Erzsébet: Szabályszegők a közlekedésben – rejtett érték és normarendszerek lebontása az utánképzés csoport-foglalkozásokon        

Tikász Sándor: Közösségi élet a börtönben

 

Programfüzet