Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2018/2019 tanév jelmondata ...akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok. (Dán 12,3)
2018.12.13., Luca, Otília névnapja van.

Egészségfejlesztő mentálhigiéné a GFF Egészség- és Szociális Tudományi Karán

       

Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzés a

Gál Ferenc Főiskola

Egészség- és Szociális Tudományi Karán, Gyulán

Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, hitéleti képzési területen

alapfokozatú végzettséggel rendelkezők részére

 

 

A képzés célja, hogy a résztvevők az oklevél megszerzésével olyan elméleti, módszertani és gyakorlati tudást szerezzenek, amely birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén. A képzésen részt vevők az alapvégzettségükhöz kapcsolódó területen az egészségfejlesztő, egészségnevelő, mentálhigiénés tevékenység keretében formális és informális oktatást, nevelést, tanácsadást, csoportos és egyéni foglalkozást tervezzenek és valósítsanak meg. A képzési program a személyiség- és készségfejlesztő kurzusai által a hallgatók felkészítést kapnak saját maguk mentális védelmének biztosítására.

Célunk, hogy a képzésben résztvevők - az Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzési oklevél megszerzésével képesek legyenek

  •   saját hivatásuk során a mentálhigiénés elveket alkalmazni;
  •   egészségtudatos magatartásra és ezt környezetüknek is átadni;
  •   felismerni a mentálhigiénés és egészségmagatartás problémáit saját környezetükben és ezt korrigálni;

Oklevélben szereplő szakképzettség: Egészségfejlesztő mentálhigiénikus

A képzés formája: levelező

Képzés helye: Gyula, GFF ESZK Egészségtudományi Intézet (Gyula Szent István u. 17-19.)

Képzés időtartama: 3 félév 90 kredit

Képzés díja: 80.000- Ft/félév

 

Jelentkezési határidő: 2018. január 12.

Online jelentkezés ITT

 

 

Bővebb információ a gyulai Tanulmányi Osztálytól igényelhető: 

Cím: 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,

Web:  www.gff-gyula.hu,  E-mail: to@gff-gyula.hu, Telefon: 06 66/561-630

Ügyfélfogadási rendje (Gyula): Hétfő—Péntek: 10.00-12.00      13.00-13.30