Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2018/2019 tanév jelmondata ...akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok. (Dán 12,3)
2018.12.10., Judit névnapja van.

A helyben való boldogulást segíti a megállapodás

Ünnepélyes keretek között írták alá a Békés Megyei Kormányhivatal és a Gál Ferenc Főiskola közötti együttműködési megállapodást csütörtökön délelőtt a megyei kormányhivatal épületében.
 

Bár a két intézmény merőben más feladatok mentén működik, célkitűzéseik a tehetséggondozás, az oktatás, valamint a munkaerő-piaci szereplők támogatása terén mégis azonosak. A főiskola és intézményei, illetve a kormányhivatal között korábban is jelen volt a közös gondolkodás és cselekvés, a megállapodás csütörtöki aláírásával a felek megerősítették a közöttük eddig is meglévő kapcsolódási pontokat.

Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott elöljáróban elmondta, február 16-án vállalt feladatait a kormányhivatal teljesítette. Jelentősen erősítették a reagálóképességet, egységesítették a jogalkalmazást, megtörtént a felkészülés a január 1-jén életbe lépő közigazgatási rendtartás bevezetésére, illetve megvalósították a nyitott hatóság elvét.

 

– Ez utóbbihoz képzett szakmai csapatra, a kormányhivatallal egységesen gondolkodó önkormányzatokra, a szakmai szövetségekkel és szervezetekkel kötött megállapodásokra, illetve negyedik, rendkívül fontos pillérként a felsőoktatási és szakképzési intézményekkel való együttműködésre volt szükség – hangsúlyozta dr. Takács Árpád. Leszögezte, a kormányhivatalnak ki kellett lépnie a hagyományos „engedélyező hatóság” szerepéből, és egyebek mellett részt kell vállalnia a megye agráriumában, a vidékfejlesztésében, valamint a szakképzés fejlesztésében is. Utóbbi kapcsán kiemelte, ezért is kötöttek megállapodást felsőoktatási és szakképzési intézményekkel, amelyek képviselőit a közeljövőben egy szakképzési kerekasztalnál látják vendégül. Ezen a tanácskozáson alakítják majd ki Békés megye szakképzési stratégiáját.


Fotó: Lehoczky Péter

A kormánymegbízott kitért arra, hogy a Gál Ferenc Főiskola már eddig is kiváló hozzáállással segítette a munkájukat. Példaként említette az Erasmus+ program keretében kidolgozott módszertan gyakorlati alkalmazását, illetve a főiskola Út a munkaerő-piacra című projektben és az ifjúsági garanciaprogramban való részvételét. Az intézmény ily módon 331 ember képzését segítette, s ezen felül 103 alacsony képzettségű és a közfoglalkoztatott képzésében ugyancsak részt vállalt. December 1-től pedig újabb megállapodást kötöttek, aminek értelmében további 65-en szerezhetnek képzettséget. Dr. Takács Árpád köszöntője végén nyomatékosította, a kormányhivatal szakmai alapokon, a kormány társadalompolitikáját érvényesítve, stabil társadalmi bázison működik.

Dr. Kozma Gábor, a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Gál Ferenc Főiskola rektora úgy vélekedett, egy felsőoktatási intézmény életében a legnagyobb jó, ha helyi szinten részesévé válik a tervezési munkának is. Mint rámutatott, a főiskola munkájának jelentős része Békés megyében összpontosul. Szarvason pedagógiai karral és gyakorló intézménnyel, Békésen szakképző intézménnyel, Gyulán egészségtudományi és szociális karral vannak jelen, és igyekeznek majd Békéscsabán is a lehető legtöbb feladatot felvállalni.

– A partnerség számunkra azt is jelenti, hogy meg kell látnunk és tapasztalnunk a helyi közösségek igényeit – tette hozzá. – Már csak ezért is fontos a Békés Megyei Kormányhivatal partnersége, hiszen amellett, hogy konkrét képzési programokba bekapcsolódhatunk, számítanak az együttműködésünkre is.

Fotó: Lehoczky Péter

Dr. Kozma Gábor elmondta, olyan hivatásképzésekre készülnek, amelyek hozzájárulnak az emberek helyben maradásához, helyben való boldogulásához. A helyi igények szerinti gyakorlati képzések megvalósítása kiemelt céljuk.

Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök hangsúlyozta, elsődleges feladatuknak a keresztény hit hiteles képviseletét és annak erősítését tekintik.

– Ebből fakadóan az egyház kötelességének érzi, hogy az élet minden területén a társadalmat szolgálja – tette hozzá. – Semmiféle expanziós törekvésünk nincsen, ahol szükség van ránk, ahol kérnek, ott szolgálunk, hiszen ezt tartjuk elsődleges feladatunknak.

Fotó: Lehoczky Péter

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye közel száz helyen van jelen köznevelési intézményekkel, amelyekben 11 ezer diák tanul. Működik gyermek- és ifjúságvédelmi szakszolgálatuk is, amelyben négyezer állami gondozott gyermekről és fiatalról gondoskodnak, és a sport terén is képviseltetik magukat.

– A felsőoktatás ugyancsak a prioritások között szerepel – ecsetelte. – A megállapodás azért is lényeges, mert a Gál Ferenc Főiskola jelenléte Szeged mellett éppen Békés megyére összpontosul. A hatékony munkát pedig csak fokozza, ha partnerek segítik az intézmény tevékenységét. Dr. Kiss-Rigó László ennek kapcsán kitért arra, hogy a kormányhivatal a legkomolyabb partnerük.

 

 

További megjelenések:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/hirek/egyuttmukodesben-a-bekes-megyei-kormanyhivatal-es-a-gal-ferenc-foiskola-201712

http://www.bekesijarasok.hu/kiemelt-hirek/egyuttmukodesben-a-bekes-megyei-kormanyhivatal-es-a-gal-ferenc-foiskola

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/helyben-valo-boldogulast-segiti-megallapodas-1110685/

https://www.facebook.com/BekesMegyeiKormanyhivatal/?hc_ref=ARSrxhOI1dO1P-bNb5e-X7pltezrhYNf0LPlsNFz9irFI9p5cLUeGw-FlAkTaxO-D8c

http://gff-bekes.hu/index.php/hirek-sajto/hirek/item/503-a-helyben-valo-boldogulast-segiti-a-megallapodas

https://behir.hu/dr-takacs-arpad-a-bekes-megyei-munkaero-helyben-tartasa-a-cel/

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/helyben-valo-boldogulast-segiti-megallapodas-1110685

​​http://www.gyulatelevizio.hu/2017/12/07/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-gal-ferenc-foiskola-es-kormanyhivatal/

https://behir.hu/hirado-2017-12-07/

https://oroscafe.hu/2017/12/08/kozos-szolgalatban-a-kormanyhivatal-es-az-egyhazmegye/cikk/kozelet/kremser-daniel

http://www.koroshircentrum.hu/2423-A-felsooktatast-segiti-a-Kormanyhivatal

​https://www.gyulaihirlap.hu/117496-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-gal-ferenc-f

http://www.csabatv.hu/node/9791