Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.6.02., Kármen, Anita névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

Pedagógiai- Díj kitüntetésben részesült Bíró Gyula intézményvezető, főiskolai oktatónk

Intézményünk kitüntetettjének laudációja:

„Bíró Gyula Zoltán 1979-ben születetett Berettyóújfaluban. Végzettségét tekintve óvodapedagógus (TSF PK - Szarvas, 2001.), tanító-ember és társadalomismeret műv.ter. (TSF PK - Szarvas, 2001.), etika-társadalomismeret szakos – művészetfilozófia szakirány – középiskolai tanár – (EKE BTK – Eger, 2010.), szakvizsgázott szakértő (DE BTK – Debrecen, 2005.), közoktatásvezető (DE BTK – Debrecen, 2013.)

Bíró Gyula a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda intézményvezetője, a Gál Ferenc Főiskola Egészségügyi és Szociális Képzési Kar társadalompedagógiai tanszékének oktatója, a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar oktatója és gyakorlati képzés vezetője, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának óraadó oktatója. A filozófia, etika, társadalomismeret tantárgyi és a hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiájának szaktanácsadója. Szakfelelőse és egyik kidolgozója a szarvasi karon működő közoktatási vezető szakvizsgás képzésnek.

Több pedagógiai tanulmány szerzője, szakmai témájú kiadványok szerkesztője. Szakmai, tudományos, irodalmi munkásságát több kiadvány fémjelzi. Rendszeres előadója és résztvevője hazai, és határon túli konferenciáknak. Tagja, és korábban alelnöke az Etikatanárok Országos Egyesületének. Tagja és szóvivője a  Magyar Óvodapedagógia Egyesületnek. Tagja az Óvó- és Tanítóképzők Egyesületének. Tanulmányaiban foglalkozik a köznevelés és ezen belül az óvodapedagógia új kihívásaival, az óvoda-iskola átmenet problematikájával, a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak tanításának didaktikai kérdéseivel, tantárgyi innovációs lehetőségeivel, a hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiájával. Több tankönyv, és tanulmánykötet lektora.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetének tanácsadója, korábban a Rektori Hivatal köznevelési rektori megbízottja, majd köznevelési rektori főtanácsadója. Jelenleg a GFF  képzésfejlesztési igazgatója. Feladata a köznevelés és innovációinak, a felsőoktatás fejlesztésének támogatása a főiskolán és egyházmegyén belül.

Jelentős szolgálatot vállal országos testületekben, így a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szóvivője és az Óvodai Nevelés Országos szakmai tanácsadó testületének meghívott tagja. A Rózsa Borka díj kuratóriumának tagja.  

Tehetséggondozó oktatóként, hallgatói helyezéseket érnek el a Tudományos Diákköri Konferenciákon, országos tanítási versenyeken. Elméleti munkássága mellett példaértékű a pálya iránti, a pedagógusképzés iránti elkötelezettsége, hivatástudata, a gyermekek, tanulók feltétel nélküli szeretete, intézményfejlesztő, innovációs munkája. Bíró Gyula intézményvezetői munkássága tizenöt évre tekint vissza, intézményünkben nyolc éve szolgál, második vezetői ciklusát töltve.

Alkotói munkája és a mögötte álló csapat sikereként az általa vezetett intézmény regionális, országos, és határon túli ismertséggel, elismertséggel bír. Ezeket igazolja a Minősített Referencia Intézményi cím, a Földművelésügyi Minisztérium Bázisintézményi címe, a Kincses Kultúróvoda 2017. cím, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím. Az elismeréseket mindig elhívásnak, és szolgálatnak tekinti. Pedagógiai küldetése az értékközpontúság, a hit, a szakmai alázat, a magas szintű elméleti és gyakorlati tudás, ami ugyanúgy elvárása munkatársaitól, mint önmagától.

Kulturális tevékenysége nyomán elindítója volt, és szerkesztette a Szarvas és Vidéke hetilap negyedévenként megjelenő Part művészeti mellékletét, szervezője író-olvasó találkozóknak, festőművészek bemutatkozásának, koncerteknek.

Munkásságát Rózsa Borka díjjal, Móricz bronz plakettel, Apáczai Zenit 41 díj arany fokozatával, „Szarvasért” kitüntetés bronz fokozatával, rektori dicsérettel, Balog Zoltán miniszter úr miniszteri elismerő oklevelével ismerték el.”