Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.2.18., Bernadett névnapja van.

XXIII. Országos Óvodai Szakmai Összejövetel és Konferencia

2019. október 25-én, Budapesten a XXIII. Országos Óvodai Szakmai Összejövetelen és Konferencián megrendezett beszélgetőkörön vett részt meghívott előadóként Bíró Gyula képzésfejlesztési igazgató, főiskolai oktató, a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményének vezetője. A beszélgetőkör meghívott előadói, résztvevői voltak  Lizanec Edina, az EMMI kisgyermekkori-óvodai szakreferense, Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő, Faust Dezsőné, a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke, és Zilahi Józsefné, az Óvodai Nevelés Játékkal, Mesével Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke, és Pivókné Gajdár Klára, a Családpedagógiai Egyesület régióvezetője, szaktanácsadó.
A szimpózium témái: az óvoda helye, szerepe, feladata a köznevelés rendszerében, az óvoda-iskola átmentet főbb kérdései, pedagógiai irányelvei, megoldásmódjai, a fejlettség mutatói, az iskolai nevelésre-oktatásra való óvodai felkészítés, a rugalmas iskolakezdés, fejlettség szerinti beiskolázás gyakorlata a törvényi változások tükrében, az óvodapedagógusok kompetenciái a pedagógusképzés megfelelősége ezek tükrében.
Bíró Gyula konferencia reflexióját az óvoda-iskola átmenet pedagógiájának gyakorlatára építette föl, a szabad játék pedagógiájának erősítését hangsúlyozva, az "óvodásabb óvoda, és óvodásabb kisiskolás kor pedagógiájának" szükségességét hangsúlyozva, annak a komplexitásnak az érvényre juttatásával, amely a hazai óvodapedagógia nemzetközi többletét is jelenti. A pedagógusképzés vonatkozásában a vonzó pedagóguspálya és vonzó pedagógusképzés összefüggését hangsúlyozta, azoknak a szükséges és törvényszerű tartalmi megújulások "kényszerével", amely a kor kihívásának szükségszerű velejárója, az értékek őrzése mellett, illetve a gyakorlat minél hangsúlyosabb megjelenítését, nem csupán az óvodapedagógus, de a tanárképzésben is.