Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

2018.9.26., Jusztina névnapja van.

A reformáció örökségéről – őszintén (Egynapos tudományos szimpózium a Gál Ferenc Főiskolán)

A tervek szerint nem egyszerűen egy felekezetközi konferenciát szerveznénk meg, amelynek témája a reformáció öröksége és a párbeszéd lehetősége, hanem azt kutatjuk, hogy pontosan hogyan, milyen szempontok figyelembe vétekével reflektálnak a mai egyházak a reformáció tényére, valamint mai következményeire, illetve melyek a párbeszéd legnagyobb nehézségei.

 

Az egy napos konferencia azt a kérdést feszegeti, hogy - a teljesség igénye nélkül - melyek azok a fontos szempontok amelyek alapján a reformáció nyomán létrejött felekezeti sokszínűséget vizsgálni lehet. Ezek a témák néha olyan típusú ellentétekhez vezetnek, amelyek feloldása nehéz, vagy éppenséggel lehetetlen. Fontos azonban ezekkel szembesülni és a hosszabb távú felekezeti együttműködés érdekében mélyebben megvizsgálni.

 

A tervezett program:

 

De. 10:00-12:00

Dr. Kozma Gábor – rektor, Gál Ferenc Főiskola (Megnyitó gondolatok)

Dr. Kiss-Rigó László – r.kat. püspök, Szeged (Köszöntő: rejtett és nyilvánvaló ellentétek)

Dr. Fekete Károly – ref. püspök, Debrecen (Liturgiai örökség - kapcsolat és fal a párbeszédben)

Kávészünet

Dr. Benyik György - r.kat. teológus, Szeged, Gál Ferenc Főiskola (Az ökumenikus párbeszéd nehézségeinek bibliai gyökerei)

Dr. Kránitz Mihály - r.kat. teológus, Budapest, PPTE, Teológiai Kar

(A reformáció okozta intézményi ellentétek)

 

12:00: ebédszünet

 

Du. 13:00-15:00

Drs. Cserháti Sándor - ev. teológus, Szeged, SZTE Vallástudományi Tanszék

(„Nem izz haragom szerint bánok vele…” – Istenkép és megváltástan

Dr. Gonda László, ref. teológus, Debreceni Református Hittudományi Egyetem (A misszió eltérő felfogása a római katolikus és protestáns teológiában)

Dr. Czagány Gábor - ref. teológus, Szeged, Gál Ferenc Főiskola (Az eukarisztiáról szóló párbeszéd sarokpontjai)

Diskurzus és a szimpózium zárása