Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2017/2018 tanév jelmondata Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. (Lk 12,48b)
2018.5.24., Eszter, Eliza névnapja van.

 

2018/2019. tanév

 

GFF felvételi tájékoztató füzet   
2018/2019. tanév

               

 

 Online jelentkezés
  a 2018. szeptemberében induló
hitéleti  képzésekre

 

 

 

 

S z a k i r á n y ú    t o v á b b k é p z é s e k
2018/2019. tanév 

Képzési helyszín: Szeged 
(GFF Főépület, 6720 Szeged, Dóm tér 6.) 

 


Mentálhigiéné az óvodában, iskolában szakterületen         
pedagógus szakvizsgára felkészítő
szakirányú továbbképzés
(4 félév) 

Online jelentkezés

              

Egészségfejlesztő mentálhigiéné
szakirányú továbbképzés
(3 félév) 

Online jelentkezés

   

 

 


Iskolai szociális munka
szakirányú továbbképzés
(2 félév) 

Felhívás 

Online jelentkezés

 

      

 

 

 

   

 

 

 

A GFF pályaválasztási,
beiskolázási  tájékoztatói

 

      

   GFF nyílt napok
   2018   

   A Főiskola szívesen tart beiskolázási, felvételi tájékoztatót      
az érdeklődő intézményekben.   
Főiskolánk elsősorban
a Csongrád, Békés, Szolnok, Bács-Kiskun megye
egyházi és állami középiskoláitól
várja fogadókészségük visszajelzését
to@gff-szeged.hu e-mail címre.