Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2017/2018 tanév jelmondata "Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak." (Lk 12,48b)
2017.10.20., Vendel névnapja van.

 

K e r e s z t f é l é v e s   f e l v é t e l i   2 0 1 7 / 2 0 1 8

 

Felvételi tájékoztató füzet

 

 

 

 

E g é s z s é g f e j l e s z t ő   m e n t á l h i g i é n é  
szakirányú továbbképzés
(GFF Egészség- és Szociális Tudományi Karon - Gyula)


Felhívás

Online jelentkezés: 2017. október 27-ig

 

M e n t á l h i g i é n é   a z   ó v o d á b a n,   i s k o l á b a n   s z a k t e r ü l e t e n
pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
(Szeged)

  

Felhívás 

 

 Online jelentkezés2017. szeptember 30-án lejárt

 

 

 

 

 

 

F e l v é t e l i   h i t é l e t i   s z a k o k r a   2 0 1 7  

Felvételi tájékoztató

 

 

 A n g o l   m ű v e l t é s t e r ü l e t i   k é p z é s


Felhívás

tanítók számára angol műveltségterületi kiegészítő képzésekre 


Jelentkezési lap és számlázási adatlap
 

 


F e l v é t e l i   2 0 1 7 


Felvételi jelentkezés 2017. szeptemberben induló képzésekre 2017.02.15-ig