Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2017/2018 tanév jelmondata "Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak." (Lk 12,48b)
2018.3.17., Gertrúd, Patrick névnapja van.

Felvételi 2016/2017-es tanév

F e l v é t e l i   2 0 1 7 


F e l v é t e l i   h i t é l e t i   s z a k o k r a   2 0 1 7  

Felvételi tájékoztató

 

 

 A n g o l   m ű v e l t é s t e r ü l e t i   k é p z é s


Felhívás

tanítók számára angol műveltségterületi kiegészítő képzésekre 


Jelentkezési lap és számlázási adatlap 

 

 

Felvételi jelentkezés 2017. szeptemberben induló képzésekre 2017.02.15-ig