Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2019.12.08., Mária névnapja van.

ERASMUS+ pályázatok

 

 

Pályázati felhívások GFF hallgatók részére

ERASMUS+ hallgatói pályázati felhívás (2019/2020. tanév I. félév)

ERASMUS+  online pályázati regisztráció  GFF hallgatók részére (2019/2020. tanév)
  

Szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatás pályázati felhívás (2019/2020. tanév)  
 A 2. félévre kiutazók számára a pályázati határidő: 2019. október 25. 
 Felsőoktatási hallgatói mobilitás szociális alapú kiegészítő támogatás – igénybejelentő 2019/2020-as tanév
Az igénybejelentő lapot a hallgatónak 2019. október 25-ig kell benyújtania az intézmény részére.

 

Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg résztvevők támogatása  pályázati felhívás(2019/2020. tanév)
A pályázati lapot a hallgatónak 2019. október 25-igkell benyújtania az intézmény részére
Pályázati űrlap: Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatása (2019/2020-as tanév)

 

  

Letölthető formanyomtatványok:

ERASMUS+ ösztöndíj pályázati adatlapja hallgatók részére (2019.) Letöltés

  

  Kiegészítő pénzügyi támogatások igénylőlapjai hallgatók részére  (2019/2020. tanév) 

 Szociális kiegészítő pénzügyi támogatás - igénylő lap (2019/2020. tanév)

 Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg résztvevők támogatása - igénylő lap (2019/2020. tanév)

  

 

Az ERASMUS+ bemutatása, típusok 
 Hallgatói

Tanulmányi célú mobilitás:
Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.
 

Szakmai gyakorlat:
A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével. 

Felsőoktatási munkatársak

Oktatási célú mobilitás:
felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása;

  • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
  • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
  • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása. 

Képzési célú mobilitás:
Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

 

Dr. Thékes István
intézményi Erasmus koordinátor, külügyi titkár

e-mail: thekes.istvan@gff-szeged.hu
telefon: +36 70 440 4223

 

Dr. Szilvássy Orsolya
  kari Erasmus koordinátor, Pedagógiai Kar 

e-mail: szilvassy.orsolya@pk.gff-szarvas.hu

Czinderi Kristóf
kari Erasmus koordinátor, Egészség- és Szociális Tudományi Kar

e-mail: czinderi.kristof@gff-gyula.hu

  

Csefkó Monika
kari Erasmus koordinátor, Gazdasági Kar

e-mail: csefko.monika@gff-bekescsaba.hu
 

 

   

További hasznos tudnivalók a pályázatokkal kapcsolatban
Tempus Közalapítvány honlapján találhatók.

National Office is Tempus Public Foundation

 

A projektet az Európai Bizottság támogatta.

EU programme for education, training, youth and sport