Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.5.29., Magdolna névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

ERASMUS+ általános

Koordinátorok
(Intézményi, kari)
 
 

dr. Thékes István 
(adjunktus, intézményi koordinátor - szegedi Teológiai Kar)

 

dr. Szilvássy Orsolya 
(docens, koordinátor - szarvasi Pedagógiai Kar) 

 

Czinderi Kristóf 
(tanársegéd, koordinátor - gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Kar) 

 

 T Á J É K O Z T A T Ó

 

 

Az ERASMUS+ bemutatása, típusok 
 Hallgatói

Tanulmányi célú mobilitás:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

 

Szakmai gyakorlat:

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

 

Felsőoktatási munkatársak

Oktatási célú mobilitás:

  • felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása;
  • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
  • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
  • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

 

Képzési célú mobilitás:

Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).