Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.6.03., Klotild, Pünkösd névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

ENSI továbbképzés pedagógusoknak

A mindennapi testnevelés pedagógiája

A Gál Ferenc Főiskolán akkreditált 30 órás pedagógus továbbképzés

A továbbképzés célja

A pedagógusok meglévő tudásának megerősítése és felkészítés - a napjaink igényeinek megfelelő – új gondolatok, oktatásmódszerek befogadására.

Felkészítés a mozgáspontosság, a testtudat izolált és komplex fejlesztésére, a gimnasztikára épülő testépítés módszereinek eredményes alkalmazására.

Saját élményű tapasztalatszerzés által annak elősegítése, hogy a résztvevők képessé váljanak korszerű eszközökkel, módszertani eljárásokkal a gyermekek, tanulók mozgáskultúrájának, képességeinek fejlesztésére, a gimnasztikailag értékes jó gyakorlatok szerkesztésére, a sportágak iránti motiváció pozitív befolyásolására.

A mozgástanulás aktivizáló faktorainak mélyebb megismertetése, valamint a gimnasztika sokoldalú mozgásanyagának felhasználása a különböző célú gimnasztikai gyakorlatsorok összeállításában és alkalmazásában.

További cél a személyre szabott fejlesztési lehetőségek hatékony változatainak megismerése, tudatosítása a mindennapos testnevelés mozgásanyagába beágyazottan.

 

A továbbképzés összóraszáma: 30 óra

       A továbbképzésen résztvevők olyan gyakorlatokkal és módszerekkel ismerkedhetnek meg, amelyek a gyermekek, tanulók testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését segíti. A képzés vezetője által bemutatott és a csoporttal közösen végzett gyakorlatok során élményszerűen sajátíthatnak el a mindennapos testnevelés megvalósítását segítő gyakorlatokat.

          A továbbképzés gyakorlatorientált és az új nemzeti alaptanterv alapján az alábbi területek megvalósításához nyújt a résztvevők számára segítséget:

-   élethosszig tartó egészségtudatos aktív életvezetésre szocializálás,

-   rendszeres öntevékeny testedzésre, önálló sportolásra nevelés,

-   önismertre, saját testkép megismerésére, testtudat kialakítására nevelés,

-   sportoláson keresztül etikára, küzdeni tudásra, sikerorientáltságra, stressz- és monotóniatűrésre nevelés,

-   társas készségekre, együttműködésre, közös célokért küzdésre nevelés,

-   népbetegségek” megelőzését célzó mozgások és testedzést segítő gyakorlatok,

-   kondicionális és koordinációs képességek fejlesztéséhez,

-   a fittség szervi megalapozásához, motorikus cselekvésbiztonság, motoros tanulás, mozgáskészség fejlesztéséhez,

-   fitnesz és edzettségi szint fejlesztéséhez az óvodától a középiskolás korcsoportig.

            A mindennapos testnevelés és sport a testi és lelki egészség megőrzése az óvodás kortól a középiskolás korig kiemelt hangsúlyt kapott a köznevelési törvény alapján, ez is indokolja a képzés létjogosultságát, hiánypótlást szolgáló szerepét.

            A képzésen való részvétel óvodapedagógusok, tanítók, általános és középiskolai tanárok, kollégiumi nevelők, gyógypedagógusok, konduktorok, edzők részére ajánlott. A továbbképzés 11 óra elméletből és 19 óra gyakorlatból áll, ahol a résztvevők a képző vezetésével gyakorolhatják be és sajátíthatják el a mindennapos testnevelés hétköznapi praktikáit egyénileg, kis- és nagycsoportban, játékos feladatokon keresztül. A tanúsítvány kiállításának a feltétele a tanfolyam 100%-án való aktív részvétel, reflexiós levél és a záródolgozat határidőre történő elkészítése és megfelelt minősítése.