Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.6.04., Bulcsú névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

ENSI kurzusok

A kurzus neve: Egészségnevelés és sport

Helyszín: Gál Ferenc Főiskola, Dóm tér

Félév: 2016 ősz

Időpont: Hétfő 14:00-15:30, D-terem

Oktató: Thékes István, tanársegéd, ENSI mb. intézetvezető;  thekes.istvan@gff-szeged.hu

 Kurzus leírás

A kurzus keretei között párhuzamosan elméleti és ön-monitorozott egészségfejlesztés történik. Az oktató segítségével és javaslataival összhangban a hallgatók heti egészség-fejlesztési feladatot kapnak digitális applikációkkal támogatva, különös tekintettel a quantified-self elnevezésű alkalmazásokra. Három hetente a félév során elméleti témák megtárgyalására kerül sor. Továbbá a hallgató megismeri a mentálhigiénia és pszichiátriai betegellátás laikusoknak szóló üzeneteit, gyakorlatot szerez a beteg és hozzátartozó oktatásban, kommunikációs készségeit fejleszti. Betekintést nyer és tapasztalatot szerez a pszichiátria preventív, terápiás és rehabilitációs színtereibe, módszereibe. A következő témák szerint vizsgáljuk meg a modern egészség fejlesztés témáit:

1)      Táplálkozás és testmozgás

2)      Testkép és önkontrolos edzés

3)      Addikciók, prevenciók, kezelések

4)      Betegségek megelőzése testmozgás által

5)      Életmóddal kapcsolatos pozitív viszonyulás

6)      Új trendek az egészségnevelésben

 
Követelmények

  • akítv órai részvétel (20 pont)
  • félévközi teszt (30 pont)
  • egy cikk prezentációja (10 pont)
  • záró teszt (40 pont)

 A kurzus teljesítésének feltétele

  • 60 pont

 Hiányzás

  • 3 igazolt hiányzás megengedett

Irodalom

Kötelező irodalom

Barabás Katalin (szerk.) (2005). Egészségfejlesztés. Alapismeretek pedagógusok számára. Egészségügyi Minisztérium Kiadója, Budapest.

Keresztes Noémi, Pluhár Zsuzsanna, Vass Imre és Pikó Bettina (2005): Sportolási szokások, motivációs tényezők 10-15 éves szegedi és székelyudvarhelyi általános iskolások körében. Egészségfejlesztés, 46. 1-2. sz. 11-18.

Németh Attila és Gerevich József (2000). Addikciók. Medicina, Budapest.

Pikó Bettina és Keresztes Noémi (2007): Sport, lélek, egészség. Akadémiai Kiadó, Budapest

 

Ajánlott irodalom

Hamvai Csaba és Pikó Bettina (2008): Pozitív pszichológiai szempontok az iskola világában: a pozitív pedagógia kihívásai. Magyar Pedagógia, 108. 1. sz. 71-92.

Hamvai Csaba, Simai Ágnes és Pikó Bettina (2008): Veszélyes iskola vagy veszélyes élet?  Serdülők magatartási zavarai és konfliktusmegoldási technikái. Educatio, 17. 3. sz.  387-396.

Keresztes Noémi, Pluhár Zsuzsanna és Pikó Bettina (2003): A fizikai aktivitás gyakorisága  és sportolási szokások általános iskolások körében. Magyar Sporttudományi  Szemle,. 4. sz. 43-47.

Petróczi Erzsébet (szerk.) (2005). Veszélyeztetők és veszélyeztetettek. Jate Press, Szeged.

Petróczi Erzsébet (szerk.) (2007). Mentális és pszichés problémák 21. századi megoldásmódjai – Bátorító nevelés, gyógypedagógia, gyermekvédelem, iskolai szociális munka, pszichoterápia. Jate Press, Szeged.

Pikó Bettina (2002): Egészségtudatosság serdülőkorban. Akadémia Kiadó, Budapest.

Pikó Bettina (2003): Középiskolások egészséges és egészségtelen életmódja. Természet  világa, 134. 12. sz. 24-27.

Pikó Bettina (2008): Szegedi ifjúságkutatás 2000, 2008: Egészségmagatartás és a  depressziós tünetegyüttes előfordulása a szegedi középiskolások körében. Magyar  Epidemiológia, 5. 3-4. sz. 213-227.

Pikó Bettina és Pinczés Tamás (2013): Az igazságosság élményének megítélése az  iskolában serdülők körében. Iskolakultúra, 23. 2. sz. 48-57. 

Pikó Bettina és Pinczés Tamás (2014a): A társas háló és a társas támogatás szerepe a  sportban: általános tantervű és sporttagozatos középiskolások összehasonlítása.  Iskolakultúra, 24. 4. sz. 36-43. 

Polyák Ferenc , Petróczi Erzsébet , Kecskeméti Mária , Csomortáni Zoltán  és Tóth Gyula Ernő. (2012). Resztoratív eljárások az osztályban. Új Pedagógiai Szemle, 62(7-8) , 158-172.