Gál Ferenc Főiskola Szeged

2019.8.18., Ilona névnapja van.

Egészség- és Szociális Tudományi Kar

Egészség- és Szociálistudományi Kar

5700 Gyula, Szent István u. 17-19.
www.gff-gyula.hu
Telefonszám:+36-66-561-620
E-mail: titkarsag.gyula@gff-gyula.hu

A kar telephelyei:
Egészség- és Szociálistudományi Intézet: Gyula, Szent István u. 17-19.
Speciális Pedagógiai Intézet: Szeged, Dóm tér 6.

 

DÉKÁN
Dr. Homoki Andrea, intézetvezető f. docens

 

 Dékánhelyettes:
Dr. Petróczi Erzsébet, intézetvezető főiskolai tanár

 

 Egészség- és Szociálistudományi Intézet
Intézetvezető: Dr. Homoki Andrea, főiskolai docens

 Alapozó Egészségtudományi Tanszék
 tanszékvezető: Dr. Párducz László, PhD., c. főiskolai docens (mb.)

Dr. Gazdag Andrea, tanársegéd
Dr. Baji Sándor, c. főiskolai docens (mb.)
Dr. Bánhegyi Róbert János, (mb.)
Dr. Becsei László Richárd, c. főiskolai tanár (mb.)
Dr. Csomós Péter Phd.habil (mb.)
Dr. Liechtenstein-Zábrák József (mb.)
Dr. Pásztor Pál, c. főiskolai docens (mb)

 Ápolástudományi Tanszék

             tanszékvezető: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea, adjunktus

 Dr. Havas Attila (mb.)
Dr. Huszár Ildikó (mb.)
Dr. Papp Albert (mb.)
Dr. Rokszin Adrienn Aranka, PhD (mb.)
Fiszter-Fábián Krisztina (mb.)
Gerebenics-Szin Rózsa (mb.)
Gróza Anna (mb)
Kádárné Szabó Ildikó (mb.)
Kárász Gábor László (mb.)
Mészáros Magdolna, c. főiskolai docens (mb.)
Nagyné Dr. Puskel Judit Mária (mb.)
Serfőző Nóra (mb.)
Szabóné Dr. Kállai Klára Zsuzsanna, PhD (mb.)
 

Egészségturizmus Tanszék
 tanszékvezető: Dr. Beke Szilvia, főiskolai docens

 Borbola Gábor Erik, főiskolai mestertanár
Aradszky PéterPál (mb.)
Dr. Gaálné Dr. Maráczi Gabriella Rózsa, PhD (mb.)
Dr. Marton Erika (mb.)
Dr. Varga Dorottya, PhD (mb.)
Kocsis János (mb.)
Kreidl Márta (mb.)

 Szociális Munka Tanszék

tanszékvezető: Dr. Homoki Andrea, főiskolai docens

Dr. Latorcai Csaba, főiskolai tanár
Czinderi Kristóf , tanársegéd
Dr. Fodorné Vidó Renáta, tanársegéd
Sándor Zita, tanársegéd (gyes-en)
Dr. Bagdi Árpád Gyula, c. főiskolai tanár (mb.)
Dr. Bagdi-Nagy Olga Annamária (mb.)
Dr. Fleischmann Enikő Éva (mb.)
Dr. Krizsán Anett (mb.)
Gergál Tímea (mb.)
Hőhn Ildikó (mb.)
Kiss Szabolcs (mb.)
Kothencz János, c. főiskolai tanár
Krizsán Jánosné (mb.)
Máté Zsolt (mb.)
Pakai Tímea (mb.)
Rácz Tünde (mb.)
Ritz Judit, c. főiskolai docens
Segal Hajnalka (mb.)
Szilágyiné Tóth Erzsébet, c. főiskolai docens (mb)
Takács Tímea Mária (mb.)

 

SPECIÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET
intézetvezető: Dr. Petróczi Erzsébet, főiskolai tanár

Nevelés- és Társadalompszichológia Tanszék
tanszékvezető: Dr. Petróczi Erzsébet, főiskolai tanár
Dr. Varga Imre, főiskolai tanár
Szásziné Fehérváry Anikó Aranka, mb. oktató
Tikász Sándor, c. főiskolai tanár, mb. oktató
Nagyné Dr. Hegedűs Anita, tanársegéd, mb. oktató
Szabóné Dr. Kállai Klára, mb. oktató
Dr. Neducsin Mira, mb. oktató
Veress Erzsébet, mb. oktató
Serfőző Nóra, mb. oktató 
Tajti Péter, mb. oktató
Keszeli Ilona, mb. oktató
Gellén-Kunos Margit, mb. oktató 

 

Társadalompedagógia Tanszék

 tanszékvezető: Dr. Kozma Gábor, főiskolai tanár

Dr. Lepeš Josip, egyetemi rendkívüli tanár
Dr. Thékes István, főiskolai docens
Bíró Gyula, főiskolai mestertanár 
Dr. Tokodi Margaréta, mb. oktató
Hadházi Ilona, mb. oktató
Plesovszkyné Újfaluczky Judit, mb. oktató
Ft. Kovács Péter, mb. oktató
Marton József, c. főiskolai docens
Sarusi Etelka, mb. oktató
Szlota József, c. főiskolai docens

 

 Dékáni Titkárság
Székely Eszter, titkárnő

 Tanulmányi Osztály
Gróhné Cseke Zsuzsanna,  tanulmányi csoportvezető

Gazdasági Iroda
Sándor Csilla Tünde, gazdasági főelőadó

Üzemeltetési Csoport

Bacsó László, recepciós
Hortobágyi István, recepciós
Szabó Ferenc, recepciós
Oláh Béla, gondnok
Budai Lászlóné, intézményi takarító
Szluka Mihályné, intézményi takarító
Zsilák Ádámné, intézményi takarító

 Könyvtár
 Vidóné Soós Róza, könyvtáros
Botyik Bettina Zóra, segédkönyvtáros,

 

 

Oktatók és munkatársak elérhetősége