Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2017/2018 tanév jelmondata Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. (Lk 12,48b)
2018.7.17., Endre, Elek névnapja van.

Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve

EFOP-3.6.1-16-2016-00008

 

A pályázat címe: Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partner: Gál Ferenc Főiskola

 

Támogatás összege (Ft): 3 617 301 825 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.28.

A támogatás intenzitása (%): 100 

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg:

Szegedi Tudományegyetem 3 417 301 825 Ft

Gál Ferenc Főiskola 200 000 000 Ft 

 

Projekt összefoglaló

Az élet- egészség- és szociális tudományterületi intelligens szakosodás kapcsán szövetségre lépő Szegedi Tudományegyetem és Gál Ferenc Főiskola kutatói utánpótlás szerepvállalásának gátját képező tényezők - mint a humán erőforrás célterület fejlődését gátló - induktív problémafeltárása során megállapítást nyert, miszerint doktori képzési programok keretszámai - az országos eloszlás tekintetében is – igen jelentősek. Ugyanakkor eredményességben elmarad a régió K+F tudásbázis fejlesztésének prognosztizálható és elvárt hozzáadott értékétől. Ezen elmaradás oki rendszerében a doktori képzés hatékonysági és megtartási paraméterei, a hallgatói elvándorlás mögött meghúzódó infrastrukturális és szervezeti hiányosságok állnak kiemelt helyen.

A közös és releváns kutatási tudományterületek reprezentációja teljes körű, ezeken belül az innovációs értéklánc minden eleme megtalálható. A kutatási projektek és portfóliók előzetes átvilágításának eredményeként megállapítható azonban, hogy a kutatási potenciál diverz kutatási területtel párosul, aminek következtében az előnyök kiaknázása nem megfelelő hatékonyságú. A versenyképesség és társadalmi szerepvállalás együttes erősítése érdekében a szervezeti folyamatok és struktúrák átalakításával támogatott módon szükség van a kutatási profilok rendszer szintű megújítására, a piaci igények és a kompetenciák optimális összhangja kiaknázására.

A projekt missziója: a szegedi felsőoktatási tudásbázis nemzetközi színvonalú egészség- és élettudományi kutatási területeinek erősségeire építkező, intelligens szakosodás növelése a felsőfokú tudásbázis bővítés, és a vállalati együttműködés erősítésével egyetemben megvalósított komplex kutatási folyamatok fejlesztés során.

A projekt misszióját a Gál Ferenc Főiskola az alábbi tevékenységekkel valósítja meg a különböző alprojektekben: 

1. Kutatási szolgáltatások fejlesztése alprojekt: ezen alprojekten belül öt terület fejlesztését tűzte ki célul a főiskola: 

- humánerőforrás fejlesztés (tréningek, tapasztalatcserék, továbbképzések); 

- monitoring rendszer kialakítása: ösztönző és értékelő rendszer az oktatók és kutatók részére a felsőoktatási

  kutatási kapacitások fejlesztése, bővítése érdekében;

- Digitális tudástár fejlesztése: Tudásbázis-fejlesztő és -bővítő programok indítása;

- Modellfejlesztés - előrejelző modell,

- Szoftverfejlesztés - előrejelző szoftverfejlesztése.

Ez utóbbi kettő a helyi társadalmi igényeket kielégítő kutatási és fejlesztési szolgáltatások fejlesztése, és kutatásokba a helyi gazdaság- és térségfejlesztési témakörök és társadalmi problémákra megfogalmazott lehetséges megoldások beépítése.

2. Kapcsolatépítés: Hazai és nemzetközi tudományos konferencia-előadás szervezése Téma: Szociális és karitásztudományi konferenciasorozat indítása hazai és nemzetközi előadókkal.    

3. K+F ökoszisztéma fejlesztése érdekében egyetemi aktivitási szerepvállalás növelése: Az egyes alprojektek eredményei a publikációk, és az ismeretterjesztő, kutatási eredményeket, társadalmi innovációban született eljárásokat népszerűsítő rendezvények alkalmával is bemutatásra kerülnek.

4. Kutatási kapacitások bővítése: Pedagógiai / oktatási innováció: új módszerek, tananyagok kidolgozása a K+F szféra fejlesztéséhez kapcsolódóan két terület fejlesztésében működik közre a Gál Ferenc Főiskola. 

- Az egyik terület a módszertani fejlesztések, amelyen belül: a digitális tananyagfejlesztés, a módszertani kutatásfejlesztés eredményeire épülő digitális tananyagok kialakítása: internetes elérhetőségeket biztosító interaktív kurzustananyagok fejlesztése (Változásmenedzsment, Professzionális kommunikáció, Bátorító pedagógia, Munkahelyi kiégés és megelőzése) valósul meg. 

- A másik terület a tananyagfejlesztés: Téma: Szociális ellátás: 5 db (Meditációs technikák a konfliktusok rendezésében – párkapcsolati mediáció, iskolai mediáció), Resztoratív technikák a vitarendező eljárásban, Kapcsolatszervezési és szervezeti kultúrát megváltoztató eljárások, Szupervíziós technikai gyakorlati alkalmazása, Szociális képességek megújítása, indivduálpszichológiai módszerekkel).

5. Kutatási kapacitások bővítése: Pilot kutatási projekt  két alprogramban valósul meg:

- Az állami és nem állami ellátó szociális rendszerek szolgáltatásainak, szolgáltatási szinergiáinak feltárása a hatékonyabb működés szempontjából

- Szociális ellátás hatékonyságát segítő lelki pasztorális gondozás implementációja a képzésben és a gyakorlatban

A két alprogram az egészségfejlesztés - átívelő kutatások lehetőségeit vizsgálja illetve az időskori betegségek megelőzését. A két terület szakemberei egy-egy probléma gazdasági és társadalmi vetületeit is vizsgálják.