Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2017/2018 tanév jelmondata Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. (Lk 12,48b)
2018.7.17., Endre, Elek névnapja van.

Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban

EFOP-3.5.2-17-2017-00003

 

A pályázat címe: Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem
Konzorciumi partner: Gál Ferenc Főiskola és Evangélikus Hittudományi Egyetem 

Támogatás összege: 392 322 115 Ft
Projektidőszak: 2017.10.01. - 2019.10.31.
A támogatás intenzitása: 100 %
 
Konzorciumi partnerek és a támogatási összegek:
Szegedi Tudományegyetem 194 510 834 Ft
Gál Ferenc Főiskola 119 913 800 Ft
Evangélikus Hittudományi Egyetem 77 897 481 Ft

 

Projekt összefoglaló

A demográfiai adatokból látható, hogy a régió lakosságszáma folyamatosan csökken, viszont az öregségi index a legmagasabb az országban. A Délalföldi régióban a legtöbb szociális szolgáltatás iránt nagyon jelentősen nőtt az igény az elmúlt 8 évben. Vannak olyan szolgáltatási területek, jellemzően otthoni és nappali ellátási formák (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, Időskorúak otthonaiban való ellátás, pszichiátria és szenvedély betegek nappali ellátása), ahol az igény 2-3-szorosra nőtt az elmúlt években. Az Egyházi fenntartású intézmények szerepe pont azokon a szakmai területeken erős, amikre a Régióban különösen szükség van. Ugyanakkor szociális képzés csak a Szegedi Tudományegyetemen van a régióban. A hallgatók száma az elmúlt években itt is drasztikusan csökkent. A hallgatók számának alakulásából jól látszik, hogy a levelező és a távoktatás szerepe felértékelődik. A szakemberhiányt jól mutatja az a KSH adat is, miszerint az üres álláshelyek száma a Humán egészségügyi, és szociális ellátás körében folyamatosan nő, 2016-ban 6828 fő hiányzott már a munkaerő piacról országos szinten. A szektor szakemberigényét a térség felsőoktatási intézményei nehezen tudják kielégíteni. A képzés minőségének, gyakorlatorientációjának fejlesztésével, duális rendszerűvé alakításával és a képzések népszerűsítésével van esély az ellátás fejlesztésére, a szociális képzési terület megújítására. 

A projekt céljai

A Szegedi Tudományegyetem mint konzorciumvezető, a Gál Ferenc Főiskola, az Evangélikus Hittudományi Egyetem, mint konzorciumtagok együttesen fontosnak tartják, hogy a kormányzati céloknak megfelelően – a munkaadói szférával szorosan együttműködve – a szociális munka és segítő szakmák esetében a felsőoktatási képzések tartalmának és módszertanának átalakításával, elsősorban azok gyakorlati tartalmának növelésével – a duális és kooperatív képzési rendszer elterjesztésén keresztül – valamint innovatív megoldások bevezetése által olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyek biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését, ezzel is hozzájárulva a minőségi és mennyiségi munkaerőhiány kezelésére tett intézkedésekhez. A projekt céljai közvetlenül támogatják a szociális képzések és segítő szakmák oktatása terén a növekvő szakember utánpótlás igény mellet a területi lefedettség biztosítását is a Dél-alföldi régióban. 

A Gál Ferenc Főiskola a projekt keretében a szociális munka képzés oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok biztosítása érdekében egy alapszak és két mesterszak kidolgozását vállalta: 

 • szociális munka alapszak
 • szociális ellátásszervező
 • mentálhigiénés családterapeuta 

Továbbá három darab szakirányú továbbképzés fejlesztését tűzte ki célul: 

 • iskolai szociális munka
 • szociális gerontológia
 • mentálhigiénés gondozó 

A szociális munka alapszak ismeretanyagához kapcsolódó 6 db elektronikus tananyag kerül kidolgozásra, szociális munka és a szociálpolitika témakörökben.

 A projekt beavatkozásai:

 1. A szociális munkás képzés oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok biztosítása.
 2. Kooperatív és duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja, kapcsolódó digitális tartalom- és taneszköz fejlesztés.
 3. A pedagógiai kompetenciák fejlesztése, oktatás módszertani képzések, tréningek, továbbképzések szervezése az oktatóknak illetve a gyakorló szakembereknek.
 4. Gyakorló szakemberek a képzésekbe történő bevonását elősegítő fejlesztési elemek.
 5. Közvetlen részvételt növelő beavatkozások végrehajtása.