Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.6.01., Tünde névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

Gyakran ismételt kérdések a nyelvvizsga nélkül kiadható oklevelekről

Frissítve: 2020.05.25.

 

Diploma GYIK
Gyakran ismételt kérdések a nyelvvizsga nélkül kiadható oklevelekről
a Gál Ferenc Főiskolán

 

A GFF az alábbi kérdések és az arra adott válaszok közreadásával is segíti a tájékozódását mindazoknak, akik a 101/2020 (IV.10.) Korm. rendelet 6.§-a értelmében nyelvvizsga teljesítése nélkül is kiadható az oklevél.

Ezek a kérdések azokból kerültek ki, amiket a GFF kari Tanulmányi Osztályai többektől is kaptak, így segíthetik mások tájékozódását is.

 

1. Diplomakiadással kapcsolatos kérdéseimmel kit kereshetek?
Kérdését a GFF érintett karára, emailben küldje meg a következő címek egyikére, a választ is onnan fogja megkapni. Szegeden: oklevel@gff-szeged.hu, Szarvason: oklevel@pk.gff-szarvas.hu, Békéscsabán: oklevel@gff-bekescsaba.hu, Gyulán: oklevel@gff-gyula.hu.

 

2. Rosszul töltöttem ki az adategyeztető űrlapot, küldjek-e másikat?
Nem kell új űrlapot kitöltenie. A változtatást a fentebb olvasható e-mail címre küldje el. Csak akkor töltsön ki új űrlapot, ha több oklevél kiállítására (ha több szakot is elvégzett) intézi az adategyeztetést.

 

3. Nem tudom a Neptun kódom, kitölthetem így is az űrlapot?
Igen, ugyanis a Neptun kód megadása nem kötelező adat. Az űrlapon vannak kötelezően kitöltendő részek, ezeket piros csillag jelöli. Ezek hiányában nem küldhető be az űrlap, mert az adategyeztetéshez feltétlenül szükségesek.

 

4. Az űrlap kéri, hogy lehetőleg adjam meg az abszolutórium igazolásom adatait, így a sorszámát is. Hol találom ezt az sorszámot az igazolásomon?
Az igazoláson akár többféle sorszám is szerepelhet, ezek közül a bal felső sarkában lévő nyomtatvány sorszám megadása célszerű, ami általában 3 betű és 6 számjegy kombinációjából áll (pl.: PTD 123456). Azonban az abszolutórium igazolás adatainak megadása nem kötelező, így a mező üresen is maradhat.

 

5. Lakcímem és telefonszámom megváltozott. Próbáltam a Neptunon keresztül az adatváltozásokat végrehajtani, de nem sikerült. Mit tegyek?
Az adategyeztető űrlap kitöltését követően az e-mail címét és telefonszámát a tanulmányi előadó összeveti a Neptunban rögzítettel, és szükség szerint módosítja azt. Tehát Önnek nincs további tennivalója.

 

6. Korábban záróvizsgáztam, de nem kaptam emailt az adategyeztetésről, a Neptunba pedig nem tudok bejelentkezni. Mit csináljak?
Az adategyeztető űrlap a GFF honlapjainkon is elérhető ITT, így Ön is kitöltheti, és az ennek során megadott e-mail címe kerül be a Neptunba is, a további értesítések érdekében. Ha nem tudja elérni a Neptunt, akkor kérjük, hogy folyamatosan figyelje a Főiskola honlapját vagy Facebook oldalát!

 

7. Mikor és hogyan tudom átvenni a diplomámat?
A GFF a hazai felsőoktatásban kialakuló gyakorlatot fogja követni, ami a vírusjárvány időszaka alatt kerülni fogja a személyes átadást. Reméljük, hogy a nyomtatványok június 30-ig történő érkezéséig túl leszünk a járványon, addig azonban minden rendkívüli intézkedést meg kell tartani. Ha megszűnt a járvány, akkor szeretnénk ünnepélyes diplomaátadókat szervezni, ezzel fejezve ki az Alma Mater megbecsülését a friss diplomásoknak. Az oklevelek kiállításának ütemezéséről és az átadás módjáról a továbbiakban nyújtunk tájékoztatást.

 

8. Lehet-e postán megkapni a diplomát? A postacímet a későbbiekben is meg lehet adni, lehet módosítani?
Akárcsak korábban, most is lesz lehet postán átvenni a diplomát, aminek költsége a diplomást terheli. Az oklevél átvételéről a rektori tájékoztatóban leírtak szólnak. Az átvétel módját, így a postacímet is minden diplomázóval személyre szólóan egyeztetjük a diploma kiállítását követően.

 

9. Külföldön élek, ezért átveheti-e a diplomámat családtagom vagy más?
A korábbi gyakorlat szerint az oklevelét egy Ön által meghatalmazott személy is átveheti, amiről a rektori tájékoztatóban is tájékozódhat.

 

10. Tanulmányaimat Békéscsabán végeztem még a Szent István Egyetem előtt, a Tessedik Sámuel Főiskolán.  Kitől kapok diplomát?
Mivel a Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Kara lett a jogutódja a Szent István Egyetem békéscsabai Gazdasági Intézetének, ezért a Tessedik Sámuel Főiskolán végzetteknek is a Gál Ferenc Főiskola adja ki a diplomákat.

 

11. A Teológiai Karon végzősként kell-e teljesítenem az idegen nyelv tanulásának kritérium követelményét?
A végzősök esetében töröltük a nyelvtanulási kritérium követelményt, azonban az alsóbb éves hallgatókra változatlanul vonatkozik.


12. Kitöltöttem az adategyeztető űrlapot, van-e további teendőm?
Egyelőre nincs további teendője, Kollégáink értesítik, ha lesz. Kérjük, hogy folyamatosan figyelje a Főiskola honlapját vagy Facebook oldalát is!


13. Kitöltöttem a Gazdasági Kar honlapjáról elérhető adategyeztető űrlapot, ki kell töltenem a GFF központi honlapján található adategyeztető űrlapot is?
Nem kell kitöltenie, ugyanis az adategyeztető űrlapok megegyeznek, minden karunk honlapján ugyanaz az adategyeztető űrlap érhető el, mint a központi honlapon.


14. Mezőtúron végeztem Tájgazdálkodási mérnök szakon, a GFF fogja kiállítani az oklevelem?
Nem, ugyanis az egykori mezőtúri mezőgazdasági képzések esetén Főiskolánk nem jogutód. Azt javasoljuk, hogy pontos információért a Neumann János Egyetemhez forduljon!


15. Nem tudok belépni a Neptunba, hogy az adategyeztetést elvégezzem és megváltozott adataimat módosítani tudjam! Mi a teendőm?
Nem kell belépnie külön a Neptunba, hogy adategyeztetést végezzen, hiszen az egy Google űrlap segítségével történik. Az adategyeztetést követően az adatok módosítását, frissítését a Tanulmányi Osztályon dolgozó Kollégák végzik a Neptun rendszerben.


16. Nem kaptam megerősítő üzenetet az adategyeztető űrlap kitöltését követően, ezért újra kitöltöttem az űrlapot, van további teendőm?
Amennyiben adategyeztető űrlapunkat kitöltötte, egyelőre nincs további teendője, a kitöltött Google űrlap beérkezése azonnali. Azonban a hatékony ügyintézés érdekében kérjük, csakis akkor töltsön ki új űrlapot, ha több oklevél kiállítására (ha több szakot is elvégzett) intézi az adategyeztetést. 

 

17. Kitöltöttem a honlapon található adategyeztetőt, de azon lakcímet nem lehetett megadni, amely most változott. Mi a teendőm?
A lakcím megadása kezdetben nem szerepelt az adategyeztetőn, de a kitöltendő űrlap módosítása óta már szerepel rajta. Amennyiben az adategyeztetést követően a lakcíme, vagy bármilyen személyes adata változott, akkor jelezze azt az 1. számú GYIK-ben található e-mail címek valamelyikére.

 

18. Szükséges-e a Szent István Egyetem adategyeztetőjét is kitölteni, vagy elég a GFF adategyeztetőjét?
Nem szükséges, csak akkor, ha olyan képzésről van szó, amely esetében nem a GFF a jogutód, mert ebben az esetben oklevelét a Szent István Egyetem fogja kiállítani.

 

19. Érdeklődni szeretnék, hogy az abszulotóriumról szóló igazolást is megkaphatom a diplomámmal együtt?
Nem kerül kiállításra, ugyanis az abszolutóriumi igazolás a záróvizsgára bocsátás feltétele volt.

 

20. Postázzák-e részemre az elkészült diplomát, vagy átvehetem személyesen?
Az oklevél elkészültéről és annak átvételi lehetőségéről az érintett Tanulmányi Osztály Kollégái tájékoztatják az egykori hallgatókat, de tekintettel a jelenleg érvényben lévő rektori utasításban foglaltakra, várhatóan a személyes átvételre nem lesz lehetőség, így az érintettek postai úton kaphatják meg diplomacsomagjukat.

 

21. Mikor vehetem át az elkészült diplomámat? A Kormányrendelet szerint 30 nap alatt kellene megkapnom a diplomát.
Az oklevél elkészültéről és annak átvételi lehetőségéről az érintett Tanulmányi Osztály Kollégái tájékoztatják az egykori hallgatókat.

Az Nftv 51. § (3) pontja szerint „Az oklevelet az (1) bekezdés szerinti nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. Ha a hallgató a záróvizsga időpontjában már bemutatta azt az okiratot, amely az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítését igazolja, az oklevelet a sikeres záróvizsga napjától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni számára.” A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet nem írja elő az oklevél kiállításának határidejét, így a nyelvvizsga hiányában kiadandó oklevelekre nem vonatkozik a 30 napos határidő. Az oklevelekhez kizárólag a Pátria Nyomda Zrt. által előállított nyomtatványokat szabad használni, lényeges körülmény, hogy az intézmény nem rendelkezik olyan mennyiségű nyomtatvánnyal, amely majdnem 2000 ember dokumentumainak kiállításához szükséges lenne, ezért intézményünk részéről is pótrendelések leadására volt szükség,  amelyek teljesítését a Pátria Nyomda Zrt. országosan 2020. június 30-ig tervezi lebonyolítani.