Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2019/2020 tanév jelmondata Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim, 1,7)
2020.6.05., Fatime névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

Belső Nyelvi Vizsga

A Gál Ferenc Főiskola - mint a Szegedi Hittudományi Főiskola, valamint a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola jogutódja - a 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdésében foglaltak alapján külön nyelvi vizsga lehetőségét biztosítja azoknak a 2008/2009-es tanévben vagy korábban záróvizsgát tett egykori hallgatóinak, akik nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket.

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése az alábbiakat foglalja magában:

 „Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik az

 (1) bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/13. tanévben tesznek záróvizsgát.”

 A törvényi szabályozásnak megfelelően a Főiskola külön nyelvi vizsgát (a továbbiakban: belső nyelvvizsga) szervez azoknak az egykori hallgatóinak, akikre vonatkoznak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdésében foglaltak, ami szerint „…a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot” és ezért nem vehették át oklevelüket.

 Az érintett egykori hallgatók a Főiskola által szervezett belső nyelvvizsga sikeres letételével mentesülnek az oklevél megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól. Ez a rendelkezés először a Főiskola azon egykori hallgatóinál alkalmazható, akik a 2008/2009-es tanévben vagy korábban záróvizsgát tettek, és akik nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket, és utoljára azoknál alkalmazható, akik a 2012/2013. tanévben tettek záróvizsgát.

A törvényben érintett évfolyamok az alábbi időszakokban tehetnek belső nyelvvizsgát a Főiskolán.

 

 

jogosultsági időszak

záróvizsga teljesítésének éve

a belső nyelvvizsga letételére

 

(a záróvizsga napját követő 3 év)

2008/2009. tanévben vagy korábban

2012. szeptembertől kezdődően

2009/2010. tanévben vagy korábban

2013-tól kezdődően

2010/2011. tanévben vagy korábban

2014-től kezdődően

2011/2012. tanévben vagy korábban

2015-től kezdődően

2012/2013. tanévben vagy korábban

2016-tól kezdődően

 

 

 

http://www.pk.gff-szarvas.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=89